Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků

V souvislosti s přijetím Vaší dcery/Vašeho syna Vás zveme na informační schůzku rodičů žáků přijatých do prvních ročníků.

Schůzky probíhají ve více termínech, věnujte prosím pozornost oboru, na který byli žáci přijati. Více informací naleznete v PDF příloze.


» Zobrazit celý článek »

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - termín prodloužen do 21.2.

Změna – prodloužení termínu pro odeslání přihlášky.

Přihlášky je možné podávat ještě dne 21. 2. 2024.


» Zobrazit celý článek »


Škola doporučená zaměstnavateli

Děkujeme za důvěru zaměstnavatelům, kteří zařadili naši školu mezi 10 nejlépe hodnocených škol v Jihočeském kraji.


» Zobrazit celý článek »
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2023/2024

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                         sekretariat@sso.cz

 


» Zobrazit celý článek »Škola udržitelného rozvoje

Certifikát Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje byl škole propůjčen na léta 2023-2025 za působení školy v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje.


» Zobrazit celý článek »


Chcete si rozšířit kvalifikaci: Zkrácené studium Kadeřník/Pekař/Prodavač

Chcete zvýšit své šance na uplatnění? Nikdy to nebylo snazší! Bez přijímacích zkoušek - za pouhý 1 rok studia - 2 dny teorie a 3 dny praxe - získáte novou kvalifikaci, která odstartuje vaši kariéru.


» Zobrazit celý článek »Školní jídelna - upozornění pro cizí strávníky

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu platí pro školní jídelny s účinností od 1. 11. 2021 povinnost kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání covid-19 v posledních 180 dnech) cizích strávníků při vstupu do provozovny

(netýká se zaměstnanců škol a školských zařízení).


» Zobrazit celý článek »Instruktážní video k testování žáků

Zajištění průběhu a organizace testování žáků testy Singcelean.

Zajištění průběhu a organizace testování LEPU testy.


» Zobrazit celý článek »


Rozsah předmětů vyučovaných ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 v jednotlivých oborech vzdělání končících ročníků.

Vzhledem k tomu, že z objektivních příčin spojených s epidemii koronaviru nebyli po převážnou část prvního pololetí žáci osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, soustředí se škola ve 2. pololetí školního roku na přípravu žáků na maturitní a závěrečnou zkoušku.
Informace najdete v Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020-2021 ze dne 5. 2. 2021.


» Zobrazit celý článek »


Mimořádné opatření ředitelky školy č. 7/2020-21 ze dne 28. 12. 2020

Distanční vzdělávání žáků školy

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 je na všech pracovištích střední školy od 4. do 10. ledna 2021, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci školy se vzdělávají v teoretickém i praktickém vyučování distančním způsobem.


» Zobrazit celý článek »
Volby členů do školské rady za zákonné zástupce - online - prodlouženy do 15.9.

V Českých Budějovicích 17. 8. 2020

 

Vážení rodiče, vážení zletilí žáci školy,

volby členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na naší škole probíhají v režimu online od 20. 8. do 10:00 hodin nově až do 15.9. 2020
(více na nástěnce Komens - Bakalář).

Děkujeme Vám za zapojení do voleb v uvedeném režimu.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

                                                                                                          ředitelka školy


» Zobrazit celý článek »
Upozornění – určeno rodičům žáků a žákům nastupujících prvních ročníků

Vážení rodiče,

v současné době zasíláme na Vaše kontaktní mailové adresy aktuální informaci o způsobu komunikace se školou a předávání informací v týdnu od 25. 8. 2020. Avizované hromadné informační schůzky v prostorách školy se v uvedený termín nekonají.


» Zobrazit celý článek »Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - další kola

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2020/2021.


» Zobrazit celý článek »


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

termíny odevzdání přihlášky

- denní forma vzdělávání                do 26. 8. 2020

- dálková forma vzdělávání             do 25. 8. 2020


» Zobrazit celý článek »


Informace o změně termínu informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Vzhledem k tomuto mimořádnému a nestandardnímu období, není v současné době ještě uzavřeno první kolo přijímacího řízení. Proto není možné ani vhodné Vás zvát na setkání do prostor naší školy.

Termín setkání Vám bude sdělen s dostatečným předstihem. Předpokládáme, že se bude informační schůzka konat v posledním týdnu měsíce srpna 2020.


» Zobrazit celý článek »Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve čtyřletých oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbovém studiu

Termín konání jednotné přijímací zkoušky

řádný termín - 8. června 2020

náhradní termín -  23. června 2020

Doba trvání testů

                                               test z českého jazyka a literatury – 70 minut

                                               test z matematiky – 85 minut


» Zobrazit celý článek »


Informace pro nepřijaté v I. kole přijímacího řízení

Informace pro rodiče nezletilých uchazečů a zletilé uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení na základě výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem, zveřejněných dne 22. 4. 2020

(v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Poučení

V tomto školním roce nelze podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o vydání nového rozhodnutí.

Pro více informací pokračujte na článek.


» Zobrazit celý článek »Zahájení omezeného provozu školy od 11. 5. 2020

S účinností od 11. 5. 2020 zahajuje škola provoz výhradně pro přípravu žáků školy na maturitní a závěrečné zkoušky. Přijímá opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy v souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR (včetně čestného prohlášen ke stažení ZDE).

Pro více informací pokračujte na článek.


» Zobrazit celý článek »


Informace pro ubytované žákyně na DM Třebízského 22, České Budějovice

Z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR a probíhající distanční výuky bude pro všechny ubytované žákyně domov mládeže do konce června 2020 uzavřen.

Prosíme ubytované žákyně, aby vždy po předchozí telefonické dohodě s vychovatelkou DM v době od 11. 5. do 29. 5. 2020 ve stanoveném termínu a čase uvolnily pokoje (vyzvedly své osobní věci, případně vypořádaly své závazky).

Pro zajištění nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření je nutno předem dohodnutý termín dodržet.

Děkujeme Vám                                                                    

Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                           ředitelka školy

 

 

telefon: + 420 387 412 118,  +420 775 700 046, +420 721 171 764

e-mail: dm@sso.cz


» Zobrazit celý článek »


Základní informace pro uchazeče o vzdělávání

Základní informace pro uchazeče o vzdělávání

(Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 nově upravuje zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání…)

  1. Obory vzdělání s maturitní zkouškou (4leté obory) a obory nástavbového studia

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne otevření školy (obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách). Konkrétní termín stanoví MŠMT.

Přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí.

Ředitelka školy zašle nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky pozvánku s přiděleným registračním číslem a podrobnými informacemi včetně termínu a době konání přijímací zkoušky (bude také zveřejněno na webových stránkách školy).

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – výsledné pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) zveřejní škola do 8 dnů po konání jednotné přijímací zkoušky.

  1. Obory vzdělání s výučním listem (3leté obory)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Výsledné pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn dne 22. 4. 2020 do 10:00 hodin.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na informační tabuli v budově školy na adrese Husova tř. 1846/9 a internetových stránkách školy (www.sso.cz).

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Pro více informací pokračujte na článek.


» Zobrazit celý článek »


Informace pro rodiče, s odkazem na zprávu zveřejněnou na nástěnce školy v programu Bakalář dne 20. 3. 2020

Žádost o spolupráci 20.3.2020

Vážení rodiče,

s účinností od 11. března 2020, na základě mimořádného rozhodnutí Vlády ČR, je na všech pracovištích zrušena výuka žáků školy do odvolání.

Pedagogičtí pracovníci (učitelé teoretického vyučování i učitelé odborného výcviku)  komunikují se žáky elektronicky; žáci mají přístupové údaje na portál, do kterého jsou  nahrávány výukové materiály a zadávány úkoly, které jsou žáci povinni vypracovat a také do určitého termínu odevzdat.

 

Vážení rodiče,

protože se objevují případy, kdy žáci nekomunikují nebo reagují minimálně, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci.

V případě, že nemáte k dispozici potřebné vybavení pro tuto formu vzájemné komunikace, Vás žádáme, abyste co nejdříve kontaktovali sekretariát školy, případně třídního učitele.

Podklady budeme poskytovat žákům jinou formou.

Děkujeme Vám

                                                                    Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                  ředitelka školy


» Zobrazit celý článek »


Opatření ředitelky školy - omezení provozu školy a osobního kontaktu s veřejností

Opatření ředitelky školy - omezení provozu školy a osobního kontaktu s veřejností

V Českých Budějovicích 16. 3. 2020

 

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a přijatá opatření Vlády ČR, jsou pro žáky všechny prostory školy
od  11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny.  

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR, platí od 16. 3. 2020 toto mimořádné opatření také pro veřejnost.

 

Osobní jednání je nahrazeno telefonickou komunikací (tel. č. 3870237011,12),  každý den v době od 7:30 do 14:30 hodin a elektronickou komunikací prostřednictvím těchto kontaktů: sekretariat@sso.cz, benyskova@sso.cz (časově neomezeno).

 

Děkujeme za pochopení.                                              

                                               Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy


» Zobrazit celý článek »


Opatření přijatá ředitelkou školy - Program Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání, projekt 2019-1-CZ01-KA102-060358

1.

Přerušení stáže – Bratislava, Slovensko

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice a Slovensku byla s účinností od 13. 3. 2020 přerušena čtyřtýdenní pracovní stáž žáků školy oboru Prodavač a Obchodník, realizovaná od 1. 3. 2020 v programu Erasmus+, Mobility žáků v odborném vzdělávání.

Žáci školy, kteří jsou v současné době na pracovní stáži v Bratislavě a kterých se toto opatření týká, budou mít možnost dokončit stáž v podzimním termínu.

2.

Zrušení/posunutí termínu stáže – Riga, Lotyšsko

Z výše uvedených důvodů je v současné době řešeno posunutí termínu dvoutýdenní pracovní stáže žáků školy oboru Ekonomika a podnikání a Obchodník, která se měla uskutečnit v Rize, Lotyšsko, v termínu od 29. 3. do 13. 4. 2020.

Naplánovaná stáž bude zrealizována v jiném časovém období, za příznivějších podmínek.

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy


» Zobrazit celý článek »


Zrušení výuky žáků do odvolání

V Českých Budějovicích, 10. března 2020

 

S účinností ode dne 11. března 2020, na základě mimořádného rozhodnutí Vlády ČR, je na všech pracovištích školy zrušena výuka žáků školy do odvolání. Pedagogičtí pracovníci školy - učitelé teoretického vyučování -  budou se žáky komunikovat prostřednictvím školních e-mailů.

Domov mládeže bude dne 10. 3. 2020 v provozu do 21:00 hodin, v následujících dnech uzavřen do odvolání.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy.

Děkujeme za pochopení.

           

Mgr. Jarmila Benýšková

ředitelka školy


» Zobrazit celý článek »