Ředitelské volno, změna organizace výuky ve dnech 12. a 15. 4. 2024

Ředitelské volno, změna organizace výuky ve dnech 12. a 15. 4. 2024

 

 

Z provozních důvodů bylo vyhlášeno ve dnech 12. 4. a 15. 4. 2024 ředitelské volno pro žáky, kteří se vzdělávají v budově školy na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice.

 

 

12. 4. 2024 – platí pro žáky uvedených tříd:

1CR, 1F, 1FT, 1NP, 2A, 2F, 2FT, 2O, 2OP, 3CR, 3FT, 3OP, 3O

 

15. 4. 2024 – platí pro žáky uvedených tříd:

1CR, 1FT, 1OP, 1NP, 2F, 2FT, 2O, 2OP, 3CR, 3FT, 3F, 3OP, 3O

 

 

Organizace výuky ostatních žáků školy bude probíhat dle podrobného rozpisu.

 

Žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků byli prokazatelným způsobem informováni.

 

Pedagogové školy zabezpečují průběh jednotných přijímacích zkoušek.

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

                                                                                                          ředitelka školy