Ekonomika a podnikání; ŠVP Obchodně-podnikatelská činnost

Ekonomika a podnikání; ŠVP Obchodně-podnikatelská činnost

63- 41-M/01
čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (+5letá dálková forma)

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné  předměty) v úzké vazbě na praxi. V tomto oboru jsou absolventi připraveni pro  výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizací.

 

Možnosti uplatnění:

  • pracovník obchodního oddělení
  • asistent prodejních služeb
  • odborný pracovník nákupu a prodeje zboží
  • pracovník marketingu
  • propagační pracovník v obchodě, kontrolní pracovník
  • manažer obchodní firmy
  • poradce podnikatele
  • vedoucí a zástupce vedoucího obchodních a provozních útvarů
  • bankovní a pojišťovací pracovník

 

Fiktivní firma:

O předmětu

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou se následně snaží vést a jakožto její zaměstnanci i řešit různé problémové situace. Žáci řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Učebny a materiální vybavení

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Nejedná se jen o nejmoderněji vybavéné počítačové učebny, osazení učeben dataprojektory a interaktivními tabulemi, pro zkvalitnění výuky byly na škole zřízeny dvě učebny specializované na výuku předmětu Fiktivní firmy.

Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupinové práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový displej, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání.  V učebně fiktivní firmy zaměřené na obchod je navíc nainstalována elektronická pokladna, v učebně zaměřené spíše na firmy s předmětem podnikání spojeným s cestovním ruchem jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které jsou využívány například i v práci mzdové účtárny.

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9


Videa

Fiktivní firmy

Veletrh fiktivních firem

Jak učíme na SŠO - playlist

Ekonomika a podnikání; ŠVP Obchodně-podnikatelská činnost

Dokumenty

Fotogalerie