Testování žáků a zaměstnanců školy od 3.1. 2022

Informace ředitelky školy 4/2021-2022 ze dne 31. 12. 2021

 

Preventivní testování žáků a zaměstnanců školy - více také informační leták MŠMT

(V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. prosince 2021 č.j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN).

 

Škola s účinností od 3. ledna 2022 zajišťuje na všech pracovištích školy pravidelné preventivní testování všech svých zaměstnanců a žáků na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT), určeného pro sebetestování.

 

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky a zaměstnance školy, pokud absolvovali s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle pře 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Pokud osoba (žák/zaměstnanec) nepodstoupí testování, po celou dobu pobytu ve škole nosí předepsanou ochranu dýchacích cest (respirátor).

 

Termíny testování

3. a 6. ledna 2022

10. a 13. ledna 2022

v týdnu od 17. ledna 2022 bude probíhat testování 1x týdně, každé pondělí.

 

Místa testování

Teoretické vyučování

Budova Husova

žáci – v průběhu 1. vyučovací hodiny

zaměstnanci – v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin – učebna S1

Budova Třebízského, Dobrovodská

žáci – v průběhu 1. vyučovací hodiny

zaměstnanci – v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin – školní jídelna

 

Odborný výcvik

Budova Třebízského – školní jídelna

žáci oboru Pekař – 7:00 hodin  

žáci oboru Kadeřník (pracoviště Dobrovodská) – 7:00 hodin (ranní směna), 11:30 hodin (odpolední směna)

zaměstnanci – v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin, případně dle rozpisu směn

Budova Průběžná

žáci oboru Sladovník (dle informací UOV), Prodavač (dle informací UOV), Aranžér, Fotograf – 7:00 hodin

žáci oboru Kadeřník, Kosmetické služby – v době zahájení odborného výcviku, podle ročníků a rozpisu ranní x odpolední směna

zaměstnanci – v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin, případně dle rozpisu směn

 

 

Budova Karla IV.

žáci oboru Cukrář, Kadeřník – v době zahájení odborného výcviku, podle ročníků a rozpisu ranní x odpolední směna

zaměstnanci – v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin, případně dle rozpisu směn

 

Žáci třídy 1OPČ, kteří vykonávají od 3. 1. 2022 odbornou praxi, budou testováni v uvedených termínech na pracovištích sociálních partnerů.

Žákyně třídy 2KOS, které vykonávají odbornou praxi od 10. 1. 2022, budou o způsobu testování informovány VUOV.

 

Pozitivní výsledek antigenního testu provedeného v pondělí

Zletilý žák řádně poučen opouští školu. Rodič žáka je informován.

Nezletilý žák se souhlasem zákonného zástupce opouští školu, případně je izolován od ostatních do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (dle výsledku dotazníkového šetření provedeného na začátku školního roku).

 

Ostatní žáci zůstávají přítomni ve výuce bez omezení.

 

Pozitivně testovaný žák je povinen

  • bez zbytečného odkladu podrobit se konfirmačnímu  RT-PCR testu
  • nahlásit škole pozitivní výsledek RT-PCR testu

            

Pozitivní výsledek antigenního testu provedeného ve čtvrtek

Pozitivně testovaný žák opouští školu (viz. pondělí).

 

Ostatní žáci třídy, kteří byli v kontaktu s tímto pozitivně testovaným žákem (v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu) nastupují do režimu test-to-stay

  • každý den, do doby výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka, se podrobují antigennímu testování
  • po celou dobu pobytu ve škole (ve vnitřním i venkovním prostředí) nosí předepsanou ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN2)
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
  • používají hygienické zařízení určené školou
  • při konzumaci potravin, nápojů dodržují odstup od ostatních osob (ostatních žáků z jiných tříd) 1,5 metru.

Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, odchází do karantény žáci třídy, kteří nemají ukončené očkování a nemoc neprodělali.

 

Škola vystavuje potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu na předepsaném formuláři.

 

Osoby s pozitivním výsledkem antigenního testu nekontaktují svého praktického lékaře.

 

Každá pozitivně testovaná osoba (žák/zaměstnanec) preventivním RAT testem může být přítomna ve škole až po předložení negativního výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

 

V Českých Budějovicích 31. prosince 2021

Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

ředitelka školy


Testování žáků a zaměstnanců školy od 3.1. 2022

Dokumenty