Opatření k zajištění ochrany zdraví všech osob přítomných na pracovištích školních provozoven

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 4/2021-22 ze dne 21. 11. 2021

(V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. listopadu 2021 č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN).

 

Škola s účinností od 22. listopadu 2021 přijímá následující opatření k zajištění ochrany zdraví všech osob přítomných na pracovištích školních provozoven

 

I. Školní provozovny kadeřnických a kosmetických služeb

 

 1. Povinnosti zákazníka

 

Před provozovnou i v provozovně dodržuje odstup od ostatních čekajících zákazníků minimálně 1,5 metru.

 

Využívá pro objednávání služeb rezervační systém školy.

 

Vstupuje do provozovny bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 s předepsanou ochranou dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN95).

 

Při vstupu do provozovny prokáže svou bezinfekčnost:

a) národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaném podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

b) prodělal laboratorní potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného MO Ministerstva zdravotnictví ČR, a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní.

Výjimka platí pro zákazníky ve věku od 12 do 18 let, pro osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat a ty, které mají očkování nedokončené. Tyto osoby předkládají negativní výsledek provedeného PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

 1. Povinnosti provozovatele – střední školy

Neumožní vstup do provozovny zákazníkovi, který neprokáže splnění jedné z výše uvedených podmínek.

Informuje zákazníky o přijatých opatřeních.

Neumožní vstup do provozovny zákazníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19

Nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy.

Reguluje počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup minimálně 1,5  metru, nejde-li o členy domácnosti.

Mezi místy/křesly, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, je dodržena minimální vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Žáci i učitelky odborného výcviku používají ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95), k dispozici mají i ochranný obličejový štít.

II. Školní prodejna

 1.  Povinnosti zákazníka

Před prodejnou i v prodejně dodržuje odstup od ostatních čekajících zákazníků minimálně 1,5 metru.

 

Vstupuje do provozovny bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 s předepsanou ochranou dýchacích cest (respirátor třídy FFP2, KN95).

 1. Povinnosti provozovatele - střední školy

Nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy.

Reguluje počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup minimálně 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti.

III. Škola zabezpečí

 

 1. u vstupu na pracoviště školní provozovny/prodejny dezinfekční prostředky,
 2. pravidelné větrání prostor provozovny/prodejny,
 3. používání jednorázových rukavic při výkonu práce v prodejně/ provozovnách manikúry, pedikúry, kosmetických služeb s výjimkou masáží
 4. vybavení sociálních zařízení antibakteriálním mýdlem, dezinfekčními prostředky, jednorázovými ručníky,
 5. provádění pravidelného úklidu a dezinfekce všech prostor školních provozoven/ prodejny dle přijatých pravidel, se kterými byli příslušní zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni,
 6. ve všech provozovnách kadeřnických a kosmetických služeb pravidelnou povrchovou dezinfekci po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických/kosmetických pomůcek,
 7. žák školy poskytuje službu v jeden čas vždy jen jednomu zákazníkovi.

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

          ředitelka školy