Prodavač

Prodavač

66-51-H/01 
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou (+ dálková forma)  (+ 1leté zkrácené studium)

Tento tříletý obor vzdělání orientuje vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu s cílem připravit je na povolání tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky a získání středního vzdělání s výučním listem mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek.

Výuka je rozdělena na teoretické vyučování (týden) a odborný výcvik (také týden). Úspěšným absolventům  oboru prodavač je také umožněno doplnit si vzdělání  zakončené maturitní zkouškou formou denního nebo dálkového nástavbového studia oboru Podnikání.

Odborný výcvik je zajištěn na moderních pracovištích obchodních firem jako například: Globus ČR, Bauhaus, Baumax, v obchodních firmách v Prioru, v IGY a na dalších pracovištích i mimo České Budějovice. Žáci tohoto oboru se účastní zahraniční pracovní stáže v Bratislavě v rámci programu Erasmus+ a Projektu mobility.

Uchazečům jsou nabízena tato zaměření v denní i dálkové formě:

  • smíšené zboží (+ 1leté zkrácené studium)
  • elektrotechnické zboží
  • textil, oděvy a obuv 
  • drogistické zboží 
  • nábytek a bytové zařízení (+ 1leté zkrácené studium)

Zkrácené studium - Prodavačem za 1 rok

66-51-H/01 Prodavač

Jednoletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou je určen absolventům středních škol s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51)
Dvouletý obor vzdělání zakončen maturitní zkouškou (+ 3letá dálková forma).


Jedná se o nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů v denní formě 2 roky. Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a též samostatně podnikat.


Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Prodavač

Dokumenty

Fotogalerie