Změna termínu konání komisionálních zkoušek v případě žáků maturitních ročníků

Dodatek č. 1 ze dne 1. 3. 2021

k Rozhodnutí ředitelky školy č. 8/2020-2021 ze dne 9. 2. 2021

 

Komisionální zkoušky žáků končících ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021

  • změna termínu konání zkoušek v případě žáků maturitních ročníků

 

V souladu s Opatřením obecné povahy čj.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1, na základě doporučení MŠMT, má žák, který v prvním pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, možnost vykonat komisionální opravnou nebo náhradní zkoušku tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.

Pokud žák do 24. února 2021 předloží písemnou žádost (formulář ke stažení na www.sso.cz/žáci a rodiče/tiskopisy ke stažení), vykonání této zkoušky umožní ředitelka školy  

do 31. března 2021 (v případě žáků maturitních ročníků)

 

původní text

 

  • termín konání komisionální zkoušky bude stanoven v období od 8. 3. do 24. 3. 2021,

 

nový text

  • termín konání komisionální zkoušky bude stanoven v období od 29. 3. do 31. 3. 2021.

 

Příloha

č. 1 – žáci končících ročníků – pracoviště Husova

č. 2 – žáci končících ročníků – pracoviště Třebízského

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy