Rozsah předmětů vyučovaných ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 v jednotlivých oborech vzdělání končících ročníků.

Vzhledem k tomu, že z objektivních příčin spojených s epidemii koronaviru nebyli po převážnou část prvního pololetí žáci osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, soustředí se škola ve 2. pololetí školního roku na přípravu žáků na maturitní a závěrečnou zkoušku.
Informace najdete v Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020-2021 ze dne 5. 2. 2021.

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020-2021 ze dne 5. 2. 2021

 

Rozsah předmětů vyučovaných ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 v jednotlivých oborech vzdělání končících ročníků.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy čj.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1, na základě doporučení MŠMT, stanovuje ředitelka školy vyučované předměty, které jsou součástí maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo které s vykonáním těchto zkoušek úzce souvisí.

 

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude vytvořeno pouze z hodnocení těchto uvedených vyučovaných předmětů.

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Obor vzdělání: kód/název

Hodnocené předměty ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: Farmaceutická technologie)

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Konverzace v cizím jazyce (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

Chemie

Matematika (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Analýza léčiv

Farmakologie

Chemická technologie

Farmaceutická technologie

Seminář českého jazyka a literatury

Seminář cizího jazyka (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

65-42-M/02 Cestovní ruch

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Matematika (pro žáka, který si zvolil předmět k MZ)

Ekonomika

Dějiny kultury

Průvodcovské služby

Konverzace v cizím jazyce (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

Turistické služby

Hotelové a lázeňské služby

                                                                                  

Obor vzdělání: kód/název

Hodnocené předměty ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

 

 

 

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Německý jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Matematika (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Obchodní provoz

Fiktivní firma

34-56-L/01 Fotograf

 

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Konverzace v cizím jazyce (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

Matematika (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Fotografie

Materiály

Digitální fotografie

Odborný výcvik

Seminář cizího jazyka (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

69-41-L/01 Kosmetické služby

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Německý jazyk (pro žáka, který si zvolil předmět k MZ)

Chemie

Matematika (pro žáka, který si zvolil předmět k MZ)

Kosmetika

Zdravověda

Materiály

Odborný výcvik

Seminář cizího jazyka (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

66-41-L/01 Obchodník

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Matematika (pro žáka, který si zvolil předmět k MZ)

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Obchodní provoz

Fiktivní firma

Zbožíznalství

Aplikovaná psychologie

Odborný výcvik

 

 

Obor vzdělání: kód/název

Hodnocené předměty ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

64-41-L/51 Podnikání

 

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk (pro žáky, kteří si zvolili předmět k MZ)

Konverzace v cizím jazyce (pro žáky s volbou jazyka k MZ)

Matematika (pro žáka, který si zvolil předmět k MZ)

Ekonomika podniku

Marketing a management

Právo

Účetnictví

Daně a daňová evidence

Učební praxe

Seminář českého jazyka a literatury

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou (učební obory)

Obor vzdělání: kód/název

Hodnocené předměty ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

66-52-H/01 Aranžér

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Počítačová grafika

Ekonomika

Aranžování

Odborné kreslení

Písmo

Zbožíznalství

Propagace

Dějiny umění

Psychologie

Odborný výcvik

29-54-H/01 Cukrář

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Suroviny

Stroje a zařízení

Cukrářská technologie

Odborný výcvik

 

Obor vzdělání: kód/název

Hodnocené předměty ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

69-51-H/01 Kadeřník

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Technologie a materiály

Zdravověda

Výtvarná výchova

Psychologie

Odborný výcvik

29-53-H/01 Pekař

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Ekonomika

Suroviny

Stroje a zařízení

Technologie

Odborný výcvik

66-51-H/01 Prodavač

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Ekonomika

Daňová evidence

Obchodní provoz

Zbožíznalství

Písemná komunikace

Odborný výcvik

29-51-H/01 Výrobce potravin

(ŠVP: Sladovník – Pivovarník)

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Ekonomika

Stroje a zařízení

Výroba piva a sladu

Zkoušení piva a sladu

Mikrobiologie

Odborný výcvik

 

Mgr. Jarmila Benýšková

ředitelka školy