Mimořádné opatření - distanční vzdělávání žáků školy

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2020

Mimořádné opatření  - distanční vzdělávání žáků školy

 

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 je na všech pracovištích střední školy od 14. října do 1. listopadu 2020, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci se vzdělávají v teoretickém i praktickém vyučování distančním způsobem. (Dle §184a školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky školy povinné.)

Jednotná komunikační platforma pro žáky školy: systém Bakaláři, MS Office 365.

Pedagogové školy (učitelé a učitelé odborného výcviku) při komunikaci se žáky využívají všechny formy distančního vzdělávání.

Teoretické i praktické vyučování žáků probíhá podle stanoveného rozvrhu.

Odborná praxe žáků je zrušena.

 

Individuální podpora pro žáky (on-line podpora/chat) je zajišťována:

Ing. Nouzou: nouza.webnode.cz

Bc. Jirovským: jirovsky.webnode.cz

 

Domov mládeže na adrese Třebízského 22, České Budějovice je uzavřen.

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně je provoz školní jídelny přerušen do odvolání.

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy