Pekař

Pekař

29-53-H/01
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

také zkrácené studium - pekařem za 1 rok

Obor Pekař je zaměřen na ovládání a řízení technologických procesů při výrobě pekařských výrobků. Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem chleba a pekařských výrobků.

Odborný výcvik a 
Stipendijní program PENAM pro absolventy SPŠ, SŠ a SOU

Komu je určen  - absolventům SPŠ/SŠ/SOU oborů pekař, analýza potravin, technologie potravin – zpracování mouky, technologie potravin - mlynářství, apod.
Jak je realizován  - formou tzv. „absolventského příspěvku“ absolventa SŠ potravinářského oboru při nástupu do zaměstnání.
Na jak dlouho  - příspěvek je poskytován v délce až 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy.

V průběhu studia vám nabízíme:

brigády a odborné praxe, tzn. příležitost získání praktických zkušeností již během studia
perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Vaše perspektiva:
možnost získání práce na naší výrobní jednotce ihned po ukončení studia - nevyžadujeme praxi
možnost uplatnění v rámci celé České a Slovenské republiky, Maďarsku
zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti
možnost osobního rozvoje a profesního růstu


Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Pekař

Dokumenty

Fotogalerie