Opatření k zajištění ochrany zdraví všech osob přítomných na pracovištích školních provozoven

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 2/2021-22 ze dne 27. 8. 2021

(V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. srpna 2021 č.j.:MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN).

 

Škola s účinností od 1. září 2021 přijímá následující opatření k zajištění ochrany zdraví všech osob přítomných na pracovištích školních provozoven.

 

I. Školní provozovny kadeřnických a kosmetických služeb

 

 1. Povinnosti zákazníka

 

Před provozovnou i v provozovně dodržuje odstup od ostatních čekajících zákazníků minimálně 1,5 metru.

 

Využívá pro objednávání služeb rezervační systém školy.

 

Vstupuje do provozovny bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 s předepsanou ochranou dýchacích cest (respirátor třídy FFP2).

 

Při vstupu do provozovny se zákazník prokáže:

a) potvrzením, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) potvrzením, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného MO Ministerstva zdravotnictví ČR, a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo  RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní, nebo

e) čestným prohlášením/čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy, že absolvoval ve škole nebo školském zařízení podle jiného MO MZDR nejdéle před 72 hodinami  rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) prokáže na místě, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele služeb, nebo

g) na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní.

V případě pozitivního výsledku testu neprodleně opouští pracoviště školní provozovny.

 1. Povinnosti provozovatele – střední školy

Informuje zákazníky o přijatých opatřeních.

Neumožní vstup do provozovny zákazníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19

Neumožní vstup do provozovny osobě, která neprokáže splnění jedné z výše uvedených podmínek.

Nepřipustí přítomnost více zákazníků než je 1 zákazník na 10 m2 plochy.

Reguluje počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup minimálně 1,5  metru, nejde-li o členy domácnosti.

Mezi místy/křesly, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, je dodržena minimální vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Žáci i učitelky odborného výcviku používají ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2), k dispozici mají i ochranný obličejový štít.

 

II. Školní prodejna

 1.  Povinnosti zákazníka

Před prodejnou i v prodejně dodržuje odstup od ostatních čekajících zákazníků minimálně 1,5 metru.

 

Vstupuje do provozovny bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 s předepsanou ochranou dýchacích cest (respirátor třídy FFP2).

 1. Povinnosti provozovatele - střední školy

Nepřipustí přítomnost více zákazníků než je 1 zákazník na 10 m2 plochy.

Reguluje počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup minimálně 1,5  metru, nejde-li o členy domácnosti.

 

III. Škola zabezpečí

 

 1. u vstupu na pracoviště školní provozovny/prodejny dezinfekční prostředky,
 2. pravidelné větrání prostor provozovny/prodejny,
 3. používání jednorázových rukavic při výkonu práce v prodejně/ provozovnách manikúry, pedikúry, kosmetických služeb s výjimkou masáží
 4. vybavení sociálních zařízení antibakteriálním mýdlem, dezinfekčními prostředky, jednorázovými ručníky,
 5. provádění pravidelného úklidu a dezinfekce všech prostor školních provozoven/ prodejny dle přijatých pravidel, se kterými byli příslušní zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni,
 6. ve všech provozovnách kadeřnických a kosmetických služeb pravidelnou povrchovou dezinfekci po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických/kosmetických pomůcek,
 7. žák školy poskytuje službu v jeden čas vždy jen jednomu zákazníkovi.

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

          ředitelka školy