Obchodník

Obchodník

66-41-L/01

čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (+5letá dálková forma)

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější  technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné předměty) a praktické vyučování (odborný výcvik a odborná praxe).Teoretické vyučování je velmi  úzce spjato s praxí (žáci absolvují v 1. - 3. ročníku v každém týdnu 1 den odborného výcviku).

Odborné znalosti a dovednosti získávají žáci i formou odborných stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus+ se účastní Projektu mobility, který podporuje odborné vzdělávání, komunikační dovednosti, umožňuje poznání životního styli a kulturních zvyklostí hostitelské země.

možnosti uplatnění:

  • pracovník oddělení nákupu a prodeje zboží
  • pracovník marketingu, logistiky
  • obchodní referent, obchodní zástupce
  • bankovní a pojišťovací pracovník
  • pracovník destinačního managementu cestovního ruchu, cestovní kanceláře
  • pracovník hotelového a lázeňského zařízení

 

Fiktivní firma:

O předmětu

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou se následně snaží vést a jakožto její zaměstnanci i řešit různé problémové situace. Žáci řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Učebny a materiální vybavení

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Nejedná se jen o nejmoderněji vybavéné počítačové učebny, osazení učeben dataprojektory a interaktivními tabulemi, pro zkvalitnění výuky byly na škole zřízeny dvě učebny specializované na výuku předmětu Fiktivní firmy.

Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupinové práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový displej, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání.  V učebně fiktivní firmy zaměřené na obchod je navíc nainstalována elektronická pokladna, v učebně zaměřené spíše na firmy s předmětem podnikání spojeným s cestovním ruchem jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které jsou využívány například i v práci mzdové účtárny.

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9


Videa

Fiktivní firmy

Veletrh fiktivních firem

Jak učíme na SŠO - playlist

Obchodník

Dokumenty

Fotogalerie