Omezení provozu školy dne 27. 11. 2023

V Českých Budějovicích 22. 11. 2023

 

 

 

Omezení provozu školy dne 27. 11. 2023

 

Dne 27. 11. 2023 se někteří zaměstnanci školy zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

 

Vzdělávání žáků školy nemůže být zajištěno v uvedený den v plném rozsahu, proto byla přijata tato organizační opatření:

 

Úsek teoretického vyučování

Na pracovišti Třebízského 22 a Dobrovodská 94 bude provoz zcela přerušen, budovy budou uzavřeny. Na pracovišti Husova 9 bude výuka probíhat dle stanoveného rozvrhu.

 

 

Úsek praktického vyučování (odborný výcvik, odborná praxe)

Na všech pracovištích probíhá výuka v plném rozsahu, bez omezení.

 

 

Domov mládeže

bude v neděli 26. 11. 2023 zcela uzavřen, 27. 11. 2023 budou možné příjezdy žákyň v běžném režimu – od 18:00 do 21:00 hodin.

 

 

Školní jídelna

bude v uvedený den uzavřena, stravování na pracovišti Husova 9 bude zajištěno jiným způsobem.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

                                                                                               ředitelka školy