Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů.

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase. постельное белье

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

27.08.2019

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení.

ZOBRAZIT DETAILY

Organizace školního roku 2019/2020

27.08.2019

Informace o zahájení výuky a rozmístění oborů po pracovištích školy.

ZOBRAZIT DETAILY

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

05.09.2019

termín odevzdání přihlášky                        do 19. září 2019

bez přijímacích zkoušek

ZOBRAZIT DETAILY

Změna názvu organizace

05.08.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 70/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 se mění název organizace

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, od 1. 9. 2019 takto:

 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874

ZOBRAZIT DETAILY

Informace pro uchazeče o studium

31.01.2019

Informace pro uchazeče o studium

obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)

Výuka odborných předmětů zaměřených obecně na obchod, služby a podnikání bude nově od školního roku 2019/2020 posílena nabídkou předmětů zaměřených na specifika zahraničního obchodu. Výběrem předmětů se žáci profilují od 2. ročníku vzdělávání.

Učební plán od 1. 9. 2019 ke stažení

ZOBRAZIT DETAILY

V prvních týdnech nového školního roku probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků

02.09.2019

V prvních týdnech nového školního roku probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků

V prvních týdnech nového školního roku probíhají Adaptační kurzy žáků 1. ročníků. Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv. Pro více informací pokračujte na článek

ZOBRAZIT DETAILY

Na desátém ročníku soutěže „Vítejte u nás“ okouzlily porotu i diváky tradice moravských regionů

21.06.2019

Již 10 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu v 17 soutěžních kategoriích vystřídalo 406 soutěžících s 203 prezentacemi.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím". První soutěžní den jsme mohli nahlédnout do regionů, ze kterých pocházejí zajímavé tradice, obyčeje a řemesla. Ve druhém soutěžním dni jsme se vydali do míst, která inspirovala významné osobnosti v rámci soutěžní kategorie „Po stopách … aneb tato místa inspirovala významné osobnosti“.

ZOBRAZIT DETAILY

S Italy a Slováky společně v Litvě

03.06.2019

V rámci projektu „Turistické atraktivity našeho regionu“ je hostilo litevské gymnázium Kazlu Rudos Kazio Griniaus gimnazij.

Ve dnech 20. - 25. května 2018 proběhl poslední ze zahraničních výjezdů v rámci tohoto projektu. Žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, italské a slovenské střední školy společně navštívili gymnázium v litevském městě Kazlu Ruda. Pro žáky zde byl připraven nabitý program, během kterého navštívili mnoho turisticky zajímavých míst v Litvě. Poznali největší litevská města, plavili se lodí po zálivu, prošli se po plážích a zhlédli písečné duny, navštívili vodní hrad Trakai a další zajímavá místa. Přivítal je rovněž starosta města Kazlu Ruda.

ZOBRAZIT DETAILY

Napsali o nás: Botel proti proudu je nejlepší fiktivní firmou. Úspěšným studentům gratuloval náměstek Dvořák

29.04.2019

Gratulaci a drobné dárky si odnesli studenti Střední školy obchodní a VOŠ v Českých Budějovicích z návštěvy krajského úřadu, kde je přijal náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák. Ocenil je tak za letošní úspěch na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.

Žáci III. ročníku oboru Ekonomika se stali v uvedeném klání absolutními vítězi s projektem Botel proti proudu. A dále získali první místo za nejlepší prezentaci firmy a druhé místo za nejlepší firemní stánek. Páté místo pak ještě obsadili v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 sekund ve výtahu.

„Studentům velice gratuluji k dosaženým výsledkům v této prestižní soutěži. Zároveň si vážím všech úspěchů na podobných akcích, kde žáci mají možnost předvádět tvořivost, vynalézavost či programovost. Je to totiž velice důležité pro jejich další uplatnění v životě,“ sdělil Dvořák.

Ubytování v centru Budějovic na Vltavě

Projekt Botel proti proudu představila studentka Radka Hauková. „V rámci tématu wellness a ubytování jsme se rozhodli pro projekt Botel proti proudu, protože dosud tu nic takového nebylo. Chtěli jsme být originální a díky tomu, si myslím, jsme zaznamenali takový úspěch. Konkrétně jsme řešili ubytování v centru Českých Budějovic na řece Vltavě,“ uvedla.

Ředitelka školy Jarmila Benýšková oceňuje, že v tak silné konkurenci fiktivních firem žáci školy již poněkolikáté dokázali, že řešení reálných podnikatelských aktivit ve fiktivním prostředí je správnou cestou k úzkému propojení teorie a praxe. „Ráda bych tímto samozřejmě poděkovala i našim pedagogům za skvělou práci,“ dodala Benýšková.

Žáci třetích ročníků z českobudějovické střední školy se Mezinárodního veletrhu fiktivních firem zúčastňují každoročně. Ověřují si zde své odborné a jazykové znalosti, praktické dovednosti, spolupráci v týmu a obchodování s tuzemskými i zahraničními firmami. V posledních letech se umisťují na předních místech v různých disciplínách. Letošní akce hostila 118 fiktivních firem z České republiky a Evropy.

zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/

ZOBRAZIT DETAILY

Projekty, které škole přinesly nejen kvalitní vybavení

17.04.2019

Kvalitní vybavení, úspěšní žáci, spokojení pedagogové – k tomu všemu dopomáhají projekty podpořené z ESF nebo ROP, které Střední škola obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 v posledních letech realizuje. Žákům umožňují cestovat do zahraniční a nabírat zde zkušenosti, pracovat s nejmodernější technologií a získávat praktické dovednosti, rozvíjet nadané žáky a pomáhat těm, kterým se nedaří. Učitelům materiální a softwarové vybavení usnadňuje práci, projekty jim přinášejí další příležitosti k seberozvíjení. Historické budovy školy se přizpůsobují aktuálním potřebám, buduje se bezbariérový přístup, Wi-Fi sítě, počítačové koutky, jazykové laboratoře, specializované učebny na výuku odborných předmětů – např. fiktivní firmy, a v neposlední řadě multifunkční učebna.

Učíme se podnikat

Učíme se podnikat, a to velmi úspěšně. Důkazem toho je fiktivní firma Botel proti proudu, s.r.o., která je Nejlepší fiktivní firmou letošního 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. K absolutnímu vítězství našich žáků oboru Ekonomika a podnikání (ze 120 fiktivních firem z 10 států Evropy) přispělo ještě 1. místo za nejlepší prezentaci firmy a 2. místo za nejlepší firemní stánek. Mladí fiktivní podnikatelé si tak přivážejí celkem tři cenné poháry. Vynikajícího výsledku, 5. místa, dosáhli i v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 sekund ve výtahu.

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní