Zajímáš se o obchod a služby?

čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

Fotograf

34-56-L/01
čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

Obor je zaměřen na výrobu a zpracování fotografie klasickou i digitální metodou, na znalost práce v oblasti reportážní a dokumentární fotografie. Absolventi se uplatní v nakladatelstvích, redakcích, propagačních studiích a agenturách, prodejnách foto-kino-video, minilabech, portrétních ateliérech a dokumentačních střediscích. Mohou také pracovat jako reprodukční a reportážní fotografové.


tříleté obory vzdělání  zakončené závěrečnou zkouškou

Prodavač

66-51-H/01 
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou (+ dálková forma)  (+ 1leté zkrácené studium)

Tento tříletý obor vzdělání orientuje vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu s cílem připravit je na povolání tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky a získání středního vzdělání s výučním listem mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek.

Výuka je rozdělena na teoretické vyučování (týden) a odborný výcvik (také týden). Úspěšným absolventům  oboru prodavač je také umožněno doplnit si vzdělání  zakončené maturitní zkouškou formou denního nebo dálkového nástavbového studia oboru Podnikání.

Odborný výcvik je zajištěn na moderních pracovištích obchodních firem jako například: Globus ČR, Bauhaus, Baumax, v obchodních firmách v Prioru, v IGY a na dalších pracovištích i mimo České Budějovice. Žáci tohoto oboru se účastní zahraniční pracovní stáže v Bratislavě v rámci programu Erasmus+ a Projektu mobility.

Pekař

29-53-H/01
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

Obor Pekař je zaměřen na ovládání a řízení technologických procesů při výrobě pekařských výrobků. Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem chleba a pekařských výrobků.

Výrobce potravin; ŠVP Sladovník – Pivovarník

29-51-H/01
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

Žáky, připravené vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví, včetně služeb pro zákazníky, připravuje obor Sladovník-pivovarník. Po jeho úspěšném dokončení je absolvent připraven řídit výrobu všech druhů sladu, stanovit ukončení jednotlivých fází výroby piva, vést evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčet pivo, kontrolovat mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně může kontrolovat množství a jakost suroviny, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvalitu, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí zásahy pro zabezpečení kvality výroby.

Aranžér

66-52-H/01
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou

Žáci se naučí tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Absolvent se uplatní při výkonu povolání aranžér. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Cukrář

29-54-H/01 
tříletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou

Při studiu oboru Cukrář získá absolvent znalosti zpracování surovin při výrobě cukrářských výrobků včetně obsluhy a seřizování strojních zařízení. Uplatnění nachází v potravinářském sektoru v cukrářské i cukrovinkářské výrobě (menších a středně velkých cukrárnách i hotelech), v obchodních zařízeních, zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. 

 


Zajímáš se o obchod a služby?

Dokumenty

Fotogalerie