Nové partnerství

Stali jsme se Fakultní školou Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Co tento nově získaný status znamená?

  • vzájemná spolupráce mezi fakultní školou a Ekonomickou fakultou JU
  • na střední škole probíhá kvalitní výuka alespoň dvou ekonomicky orientovaných předmětů
  • střední škola uplatňuje ve výuce ekonomicky orientovaných předmětů moderní pedagogické a didaktické přístupy
  • pedagogové a žáci fakultní školy mají exkluzivní přístup k aktuálním odborným informacím a trendům
  • přednášky významných hostů, workshopy ve spolupráci s významnými společnostmi, den otevřených dveří, veletrh pracovních příležitostí, soutěže

K samotnému slavnostnímu podepsání smlouvy ředitelkou Střední školy obchodní, Mgr. Jarmilou Benýškovou, došlo dne 22.6. 2021 v salónku SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje. Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy po slavnostním podpisu smluv předaly zúčastněným ředitelům certifikáty spolu s tabulkou na budovu.

Význam akce potrhuje účast dvou náměstků hejtmana Jihočeského kraje: doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., v jejíž gesci je věda a výzkum, a Mgr. Pavla Klímy, náměstka hejtmana pro školství.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která umožní realizování společných projektů. „Tato synergie by měla zabezpečovat špičkové vzdělání pro absolventy a sdílení kapacit jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumech,“ uvedla děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.


Nové partnerství

Fotogalerie