Z historie soutěže Vítejte u nás

Vítejte u nás

O soutěži

logo

Soutěž „Vítejte u nás", kterou každoročně pořádá Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice, skýtá jedinečnou příležitost žákům zdokonalit se ve svých odborných znalostech, ale i komunikačních dovednostech a svým rozměrem se řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při propagaci regionálního cestovního ruchu, neboť umístěním v samotné metropoli jižních Čech, Českých Budějovicích, a bohatým doprovodným programem zaměřeným na poznávání jihočeského regionu podněcuje návštěvníky z celé České republiky i Slovenska k dalšímu prozkoumávání nejjižněji položeného českého regionu. Návštěvníci soutěže se naopak mohou inspirovat k cestám po domovských regionech soutěžních družstev.

Cíl soutěže

Podpora a propagace regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví. Porovnání odborných, komunikativních a prezentačních dovedností žáků středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii.

Soutěžící        

Žáci středních škol s obory zaměřenými na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii.

Umění prezentace

Zaujmout publikum a odbornou porotu není snadné. Sebelepší téma a dokonalé powerpointové zpracování  ztrácí na síle pod třesoucíma se nohama. Proto pevný postoj, uvolněný projev a vítězství je na dosah.

 

 

Jazyková a komunikační kompetence

Součástí mluveného projevu soutěžících je minimálně dvouminutová prezentace v anglickém nebo německém jazyce. Good luck! Viel Glück!

Odborné znalosti

Soutěžící ale také musí obhájit před porotou své odborné znalosti. Buďte připraveni na zvídavé dotazy z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

 

 

Volnočasové aktivity

Návštěvu Otáčivého hlediště v Krumlově ani prohlídku města České Budějovice, kterou zajišťují naši žáci, již nikdo nehodnotí, příjemně si tak soutěžící odpočinou od stresu a seznámí se s krásou jihočeského regionu.

 

Na desátém ročníku soutěže „Vítejte u nás“ okouzlily porotu i diváky tradice moravských regionů

 

vítejteJiž 10 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu v 17 soutěžních kategoriích vystřídalo 406 soutěžících s 203 prezentacemi.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím". První soutěžní den jsme mohli nahlédnout do regionů, ze kterých pocházejí zajímavé tradice, obyčeje a řemesla. Ve druhém soutěžním dni jsme se vydali do míst, která inspirovala významné osobnosti v rámci soutěžní kategorie „Po stopách … aneb tato místa inspirovala významné osobnosti“.

vítejtePrvní den seznámila dvoučlenná soutěžní družstva návštěvníky se svými domovskými regiony, z nichž pocházejí zajímavé tradice a obyčeje. Nahlédli jsme pod pokličku regionálních kuchyní, zapěli lidové písně, zatančili v krojích, prošli se po vinicích, zahráli ochotnické divadlo a prozkoumali lidovou architekturu. Porotu nejvíce okouzlil kraj plný lužních lesů, velkých rybníků, zlatých lánů obilí a krále Ječmínka – oblast Hané a místní folklór v podání soutěžní dvojice ze Střední odborné školy Šumperk., porotu však nejvíce přesvědčila preciznost vystoupení soutěžního družstva ze slovenské Nitry.

Mnozí ze soutěžících i druhý den volili k umocnění svých prezentací kroje nebo dobové kostýmy, nechávali ožívat dávné osobnosti. Na pódiu se objevila například Marie Terezie nebo Egon Schiele. Po stopách míst, která ovlivnila významné osobnosti se nejlépe vydala soutěžní dvojice ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické, Uherské Hradiště. Ve své originální prezentaci, která propojovala lidové písně s výtvarným uměním představily žákyně malíře Slovácka – Jožku Uprka. Působivé vystoupení žákyně této školy přesvědčilo porotu natolik, že získala ještě cenu za nejlepší individuální výkon v celé soutěži.

vítejteSoutěž se uskutečnila ve dnech 12. a 13. června na Malé scéně DK Metropol již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Jedním z cílů soutěže je podporovat regionální cestovní ruch. Nejen návštěvníci se mohli inspirovat k výletu, bohatý kulturní a cestovatelský program byl nachystán i pro soutěžící – prohlídka města, Budějovického Budvaru, interaktivní prohlídka Jihočeského divadla, procházka Českým Krumlovem spojená s návštěvou Otáčivého hlediště a prohlídka Jindřichova Hradce a Domu gobelínů. 

 „Soutěž „Vítejte u nás“ by se nemohla konat bez významného přispění sponzorů, nasazení pracovníků Střední školy obchodní a VOŠ a chuti žáků a jejich učitelů učit se a zkoušet nové věci. Závěrem 10. ročníku bychom tak rádi všem za jejich obětavost a podporu poděkovali a doufáme, že nám přízeň všech vydrží v příštím již připravovaném 11. soutěžním ročníku,“ sdělila v závěrečném proslovu ředitelka soutěže a Střední školy obchodní Mgr. Jarmila Benýšková.

 

Z historie soutěže:

Vítejte u nás I. ročník

Úplně první soutěžní klání se uskutečnilo 15. června 2010 v prostorách Jihočeské hospodářské komory, ta sídlí na stejné adrese jako SŠO, soutěžící se tak stali nedílnou součástí školní budovy a měli tak možnost nahlédnout na chod školy zblízka.

Celkově se soutěže zúčastnilo 12 soutěžních družstev z České republiky i Slovenska. Namátkou jmenujme například Ostravu, Dvůr Králové nad Labem, Varnsdorf, Nitru nebo Bratislavu

Soutěžící v kategorii „Přijeďte k nám, přijeďte za něčím zajímavým“ představovali formou prezentací atraktivity svých regionů.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás II. ročník

V druhém ročníku soutěže, který proběhl od 13. do 14. června 2011, došlo k řadě změn. Představme si nyní ty  nejvýznamnější z nich.

Nové prostory umožnily vměstnat do hlediště větší počet diváků – počet míst: 170. V hledišti se objevili především   žáci se zájmem o studium cestovního ruchu, ale také i diváci se zájmem o cestovní ruch. V prostorách Malé scény je   situována malá kavárna, která se pro všechny účastníky stala příjemným místem k relaxaci.               

 Oproti prvnímu ročníku přibyla druhá kategorie zaměřená na rod Rožmberků. V loňském roce totiž uplynulo 400 let  od úmrtí posledního mužského potomka rodu Rožmberků, Petra Voka.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás III. ročník

Třetí ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 13. - 14. 6. 2012 , soutěže zúčastnilo patnáct družstev z různých  částí České republiky i Slovenska.  Družstva ze Dvora Králové, Ostravy, Příbrami, Bratislavy, Ústí nad Labem,  Nitry, Děčína, Strakonic a Českých Budějovic.

 Standardem se staly dvě soutěžní kategorie, v nichž mají družstva možnost předvést své prezentační   dovednosti, odborné znalosti, ale i schopnost komunikovat v cizím jazyce. První z kategorií „Přijeďte k nám, přijeďte za památkami UNESCO“ zve návštěvníky Malé scény DK Metropol v Českých Budějovicích, kde se soutěž koná, do domovského regionu vystupujícího družstva. Druhá kategorie „K Budějicům cesta“ se pak vztahuje k jižním Čechám.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás IV. ročník

vítejte

Již po čtvrté převzaly Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice záštitu nad středoškolskou soutěží v  prezentačních dovednostech pro žáky oborů cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie, kterou pořádá pod názvem  „Vítejte u nás" českobudějovická Střední škola obchodní.

Soutěž se odehrála již tradičně ve dvou dnech, 12. - 13. června, v prostorách Malé scény DK Metropol. Ve   stanovených soutěžních kategoriích „Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich předků" a „Co spojuje naše regiony/města" se žáci snažili zaujmout nejen odbornou porotu, ale především také diváky v sále.

Na soutěž přijela do Českých Budějovic družstva z celé České republiky a Slovenska, letos poprvé se soutěže zúčastnila i rakouská střední škola z Bad Leonfeldenu.

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás V. ročník

Již popáté se organizační tým Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pustil do pořádání mezinárodní soutěže v prezentačních dovednostech. Soutěž je určena žákům středních škol oborů cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie. Nabízí soutěžním družstvům z celé České republiky i Slovenska jedinečnou příležitost zdokonalit se ve svých odborných znalostech, ale i komunikačních dovednostech.
 

Klikněte zde pro detailní informace

Vítejte u nás VI. ročník

vítejteJiž 6 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Za šest let své existence se na pódiu vystřídalo přes 250 soutěžících. Pro více informací pokračujte na článek.
 

Klikněte zde pro detailní informace

 

Vítejte u nás VII. ročník

Profesionální způsob prezentace, výborná komunikace v angličtině, originální zpracování tématu
– to vše rozhodovalo o vítězích 7. ročníku mezinárodní soutěže Vítejte u nás

 

vítejte

Již 7 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9

mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu vystřídalo přes 250 soutěžících. Zájemci o cestovní ruch z řad diváků v sále tak mohli zhlédnout již více než 125 prezentací na různá témata.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma Po stopách Karla IV. První soutěžní den tak přímo navázal na oslavy 700 let od narození římského císaře. Druhý den se soutěžící věnovali místům vybízejícím ke sportovním aktivitám, neboť jihočeský region letos ožívá sportem v souvislosti s Olympijským parkem Rio-Lipno. Soutěžící nás však v rámci soutěžní kategorie Přijeďte k nám, přijeďte za sportem zvali do svých domovských měst a regionů.

Soutěž se uskutečnila ve dnech 15. a 16. června na Malé scéně DK Metropol již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Jedním z cílů soutěže je podporovat regionální cestovní ruch. Návštěvníci, kteří měli možnost se o soutěži dozvědět i z  Turistického portálu statutárního města České Budějovice - www.inbudejovice.cz, se mohli hned v prvním soutěžním dni inspirovat k výletu řadou zajímavých míst.

První den seznámila dvoučlenná soutěžní návštěvníky s řadou míst spjatých s Karlem IV. Ne vždy to byl jen známý hrad Karlštejn, diváci se mohli dozvědět více i o méně obvyklých místech jako například Šaštín, zřícenině Tepenec, nezřídka se turistické trasy Po stopách Karla IV. protáhly i do zahraničí, kupříkladu do městečka Oybin. Mnozí ze soutěžících pak volili dobové kostýmy, nechávali ožívat dávné osobnosti, porotu však nejvíce přesvědčila preciznost vystoupení soutěžního družstva ze slovenské Nitry.

Dobové kostýmy vystřídalo hned druhý den sportovní oblečení. Soutěžící vjížděli na scénu na kolečkových bruslích, odpalovali míčky do publika a pokoušeli se o skateboardové triky. Přijeďte k nám, přijeďte za sportem - znělo z jejich úst. Nitranský region v originální prezentaci s využitím sociálních sítí nalákal porotu ke sportovním aktivitám nejvíce, a tak si soutěžící Simona Takáčová a Kristýna Šranková již podruhé vybojovaly pomyslnou zlatou medaili.

Z bohatého doprovodného programu zaujala soutěžící zejména prohlídka měst - České Budějovice a Český Krumlov - nebo národního podniku Budějovický Budvar. Vrcholem prvního soutěžního dne byla premiéra zbojnické legendy Robin Hood,  která se odehrála v krásném prostředí českokrumlovského zámeckého parku. Třetí nesoutěžní den se pak družstva sama vydala za sportem do Olympijského parku Rio-Lipno 2016.

                „Soutěž „Vítejte u nás“ by se nemohla konat bez významného přispění sponzorů, nasazení pracovníků Střední školy obchodní a chuti žáků a jejich učitelů učit se a zkoušet nové věci. Závěrem 7. ročníku bychom tak rádi všem za jejich obětavost a podporu poděkovali a doufáme, že nám přízeň všech vydrží v příštím již připravovaném 8. soutěžním ročníku,“ sdělila v závěrečném proslovu ředitelka soutěže a Střední školy obchodní Mgr. Jarmila Benýšková.

Vítejte u nás VIII. ročník

8. ročník soutěže "Vítejte u nás" se uskutečnil 14. a 15. června 2017 v Českých Budějovicích v DK Metropol, tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a řady sponzorů. Tuto mezinárodní soutěž prezentačních dovedností pořádá Střední škola obchodní. Je určena žákům středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii, řadí se k největším tohoto typu v České republice. V Jihočeském kraji je pak zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při podpoře regionálního cestovního ruchu. Za sedm předchozích ročníků se jí zúčastnilo více než dvě stě padesát soutěžících. Diváci a poroty tak už mohli zhlédnout více něž 125 prezentací v třinácti soutěžních kategoriích.

Tohoto ročníku se účastnily týmy z Česka a Slovenska, ve dvou kategoriích předvedli své odborné znalosti, prezentační dovednosti a schopnost komunikovat v cizím jazyce. V prvním dni pozvali posluchače do regionu, ze kterého družstvo přijíždí. Soutěžící předvedli prezentace konkrétního místa v daném regionu, ve kterém můžete strávit příjemné a klidné chvíle i zážitky spojené s relaxací a pohodou. První soutěžní kategorie tak volně navazovala na projekt Jižní Čechy pohodové.

Ve druhém dni představili své prezentace na téma:" Po stopách rodu Habsburků, aneb i na našem území zanechali stopy". Cílem prezentací bylo pozvat posluchače k návštěvě a prohlídce zajímavých územních lokalit, stavebních památek či jiných atraktivit, které poznamenala doba habsburská. Prezentace byly inspirovány třísetletým výročím narození Marie Terezie Třetí den byl určen pro doprovodný program soutěže, navazoval na témata prezentací a zdůrazňoval atraktivity Jihočeského kraje. Mimo jiné zahrnoval již tradiční návštěvu Otáčivého hlediště a Českého Krumlova.

 

Napsali o nás

Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - X. ročník

Deset let mezinárodní soutěže středních škol - Vítejte u nás, Ahoj Rodino č. 05/2019

Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - IV. ročník

Jedna z největších středoškolských soutěží v oblasti cestovního ruchu zná své vítěze, www.kraj-jihocesky.cz, 17. 6. 2013
Do Českých Budějovic přijedou soutěžit týmy středoškoláků z celé ČR a Slovenska, www.kraj-jihocesky.cz, 12. 6. 2013

Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - III. ročník

Mezinárodní soutěž Vítejte u nás již potřetí, www.kraj-jihocesky.cz, 5. 6. 2012

Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - II. ročník

Vítejte u nás!, Učitelské noviny, 20. 9. 2011
Soutěž "Vítejte u nás", www.c-budejovice.cz, 22. 6. 2011
Na SŠO v Českých Budějovicích již podruhé zazní: „Vítejte u nás!", www.kraj-jihocesky.cz, 9. 6. 2011

Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - I. ročník

Vítězem soutěže Vítejte u nás studentky z Ostravy, www.kraj-jihocesky.cz, 17. 6. 2010
I. ročník soutěže s mezinárodní účastí "Vítejte u nás", www.kraj-jihocesky.cz, 14. 6. 2010