CO2 liga

Šest odvážných žáků z oboru Farmaceutická technologie se přihlásilo do velmi časově náročné celorepublikové environmentálně vzdělávací soutěže s názvem CO2 liga. Garantem a organizátorem je Ekologický institut Veronica.

Cílem této mise je snížit či úplně zastavit emise a zabránit tak nebezpečnému globálnímu oteplování.

Soutěž je rozdělena do 4 částí; 1. misi: „Poznej svého protivníka“ mají žáci již za sebou. V této části se žáci seznámili s klimatickou změnou a se souvisejícím negativním dopadem stále se zvyšujícího oxidu uhličitého na naší planetě.

Chceš vědět víc? Zajímají tě další mise? Sleduj Instagram, kde žáci budou na svém informačním kanále pravidelně vkládat příspěvky.


CO2 liga

Fotogalerie