HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2022-2023

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2022-2023

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

 

JIHOČESKÝ REGION

 

Pořádající střední škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

 

Přihláška: Základní školy se mohou přihlásit do 30.10.2022 na adrese koordinátora regionu (podrobná pravidla na oficiálních stránkách soutěže: www.mladychemikcr.cz a na stránkách pořádající školy v sekci SOUTĚŽE – MLADÝ CHEMIK)

 

Koordinátor regionu: Mgr. Martina Součková  souckova@sso.cz

 

Organizace soutěže:

  1. kolo soutěže (školní) – Vědomostní test, který vypracují žáci při hodině chemie na své ZŠ (učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí podle zaslaného řešení a vyberou 3 nejlepší žáky školy).

Výsledky 1. kola nejpozději do 30. října 2022 (jména 3 nejlepších žáků + ročník narození žáka a počet všech testovaných žáků příslušné školy) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy (souckova@sso.cz).

Poznámka organizátora: Vyučující přihlášené školy bude informován emailem do 1.12.2022 o účasti jeho vybraných žáků na krajském kole a o přesném termínu.

 

  1. kolo soutěže (krajské) – Vědomostní test pro 3 úspěšné žáky každé přihlášené základní školy, který se uskuteční s největší pravděpodobností prezenčně na pořádající střední škole v týdnu 12. – 16. 12. 2022.

24–30 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. O postupu do regionálního finále bude vyučující a postupující žák (žáci) vyrozuměni emailem. Třetí kolo by se mělo uskutečnit prezenční formou ve školních laboratořích SŠO, České Budějovice, Husova 9.

 

  1. kolo soutěže (regionální finále) Laboratorní úloha pro 24-30 nejúspěšnějších žáků krajského kola se uskuteční pravděpodobně ve středu 1. února 2023 ve školních laboratořích na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Poznámka organizátora: Propozice tohoto dne budou zaslány na email přihlášené školy v lednu 2023.

 

  1. kolo soutěže (celostátní finále) – Vědomostní test a praktické dovednosti pro 40 postupujících žáků ze všech regionů proběhne v červnu 2023 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.

Poznámka organizátora: Počet postupujících žáků z jednotlivých regionů je dán podle předem dohodnutého klíče, který je závislý na celkovém počtu testovaných žáků daného regionu v daném školním roce. Pozvánky a organizační pokyny pro postupující žáky a vyučující budou rozeslány na příslušné základní školy do konce dubna 2023.

 


HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2022-2023