HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2021-2022

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2021-2022

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

 

JIHOČESKÝ REGION

 

Pořádající střední škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

 

Přihláška: Základní školy se mohou přihlásit do 1.11.2021 na adrese koordinátora regionu (podrobná pravidla na oficiálních stránkách soutěže: www.mladychemikcr.cz a na stránkách pořádající školy v sekci SOUTĚŽE – MLADÝ CHEMIK)

 

Koordinátor regionu: Mgr. Martina Součková  souckova@sso.cz

 

Organizace soutěže:

 1. kolo soutěže (školní) – Vědomostní test, který vypracují žáci při hodině chemie na své ZŠ (učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí podle zaslaného řešení a vyberou 3 nejlepší žáky školy). 
  Výsledky 1. kola nejpozději do 30. listopadu 2021 (jména 3 nejlepších žáků a počet všech testovaných žáků příslušné školy) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy (souckova@sso.cz).
  POČET PŘIHLÁŠENÝCH ŠKOL REGIONU DO 1. KOLA: 29
  POČET TESTOVANÝCH ŽÁKŮ 1.KOLA: 595
  (Celá ČR: 612 škol/ 17 008 žáků)
 1. kolo soutěže (krajské) – Vědomostní test pro 3 úspěšné žáky každé přihlášené základní školy, který se uskuteční online formou na konci ledna 2022 v rámci celorepublikového testování. Termín a podrobnější informace budou přihlášeným žákům do 2. kola a vyučujícím zaslány emailem.
  Poznámka organizátora: Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. O postupu do regionálního finále bude vyučující a postupující žák (žáci) vyrozuměni emailem po ukončení 2. kola online testu (sebou: psací potřeby, kalkulačka, přezůvky, laboratorní plášť).
  POČET PŘIHLÁŠENÝCH ŠKOL REGIONU DO 2. KOLA: 26
  POČET ŽÁKŮ REGISTROVANÝCHG DO 2.KOLA: 69
 1. kolo soutěže (regionální finále) Laboratorní úloha pro 26-30 nejúspěšnějších žáků krajského kola se uskuteční v březnu/dubnu 2022 v laboratořích chemie na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9.
  Poznámka organizátora: Tento den bude organizován podle aktuální epidemiologické situace a žáci i vyučující budou včas vyrozuměni.
 1. kolo soutěže (celostátní finále) – Vědomostní test a praktické dovednosti pro 40 postupujících žáků ze všech regionů proběhne 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.
  Poznámka organizátora: Počet postupujících žáků z jednotlivých regionů je dán podle předem dohodnutého klíče, který je závislý na celkovém počtu testovaných žáků daného regionu v daném školním roce. Pozvánky a organizační pokyny pro postupující žáky a vyučující budou rozeslány na příslušné základní školy do konce dubna 2022.