Chcete si rozšířit kvalifikaci: Zkrácené studium Kadeřník/Pekař/Prodavač

Toužíte po změně zaměstnání? Chcete si rozšířit kvalifikaci? Chcete zvýšit své šance na uplatnění?* 

Nikdy to nebylo snazší! Bez přijímacích zkoušek - za pouhý 1 rok studia - 2 dny teorie a 3 dny praxe - získáte novou kvalifikaci, která odstartuje vaši kariéru.

1 - 2 - 3 = START

Vyberte si některý z nabízených oborů a začněte studovat na škole, která vás připraví do života.

*podmínkou: dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo úspěšné ukončení posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou

Kadeřník

69-51-H/01 
jednoletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

Na zvládnutí náročných kadeřnických prací v dámském i pánském kadeřnictví připravuje žáky obor Kadeřník. Jeho absolventi volí nejmodernější technologické postupy s využitím kadeřnického nářadí k realizaci přání zákazníka nebo dle vlastní fantazie. Absolventi zvládnou praktické dovednosti (např. mytí vlasů, stříhání, preparaci vlasů, barveni a odbarvování) a umí obsluhovat a udržovat zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, nářadí a pomůcky.

Odborný výcvik

Kadeřnictví Dobrovodská
Dobrovodská 94
České Budějovice

Kadeřnictví Juvel
Průběžná 4
České Budějovice

Kadeřnictví u Krala IV.
Karla IV. 478
České Budějovice

Prodavač

66-51-H/01 
jednoletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou (+ dálková forma)  (+ 1leté zkrácené studium)

Tento jednoletý obor vzdělání orientuje vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu s cílem připravit je na povolání tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky a získání středního vzdělání s výučním listem mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek.

Výuka je rozdělena na teoretické vyučování (2 dny) a odborný výcvik (3 dny). Úspěšným absolventům  oboru prodavač je také umožněno doplnit si vzdělání  zakončené maturitní zkouškou formou denního nebo dálkového nástavbového studia oboru Podnikání.

Odborný výcvik je zajištěn na moderních pracovištích obchodních firem jako například: Globus ČR, Bauhaus, Baumax, v obchodních firmách v Prioru, v IGY a na dalších pracovištích i mimo České Budějovice. Žáci tohoto oboru se účastní zahraniční pracovní stáže v Bratislavě v rámci programu Erasmus+ a Projektu mobility.

Uchazečům jsou nabízena tato zaměření v denní i dálkové formě:

  • smíšené zboží (+ 1leté zkrácené studium)
  • nábytek a bytové zařízení (+ 1leté zkrácené studium)

Pekař

29-53-H/01
jednoletý obor vzdělání  zakončený závěrečnou zkouškou 

Obor Pekař je zaměřen na ovládání a řízení technologických procesů při výrobě pekařských výrobků. Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem chleba a pekařských výrobků.

Odborný výcvik a 
Stipendijní program PENAM pro absolventy SPŠ, SŠ a SOU

Komu je určen  - absolventům SPŠ/SŠ/SOU oborů pekař, analýza potravin, technologie potravin – zpracování mouky, technologie potravin - mlynářství, apod.
Jak je realizován  - formou tzv. „absolventského příspěvku“ absolventa SŠ potravinářského oboru při nástupu do zaměstnání.
Na jak dlouho  - příspěvek je poskytován v délce až 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy.

V průběhu studia vám nabízíme:

brigády a odborné praxe, tzn. příležitost získání praktických zkušeností již během studia
perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Vaše perspektiva:
možnost získání práce na naší výrobní jednotce ihned po ukončení studia - nevyžadujeme praxi
možnost uplatnění v rámci celé České a Slovenské republiky, Maďarsku
zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti
možnost osobního rozvoje a profesního růstu


Videa

Jak učíme na SŠO - playlist

Chcete si rozšířit kvalifikaci: Zkrácené studium Kadeřník/Pekař/Prodavač

Fotogalerie