HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2020-2021

 

chemik

 

 

 

 

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR VE ŠK. ROCE 2020-2021

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

 

JIHOČESKÝ REGION

 

Pořádající střední škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

 

Přihláška: Základní školy se mohou přihlásit do 15.11.2020 na adrese koordinátora regionu (podrobná pravidla na oficiálních stránkách soutěže: www.mladychemikcr.cz a na stránkách pořádající školy v sekci SOUTĚŽE – MLADÝ CHEMIK)

 

Koordinátor regionu: Mgr. Martina Součková  souckova@sso.cz

 

Organizace soutěže:

  1. kolo soutěže (školní) – Vědomostní test, který vypracují žáci při hodině chemie na své ZŠ (učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí podle zaslaného řešení a vyberou 3 nejlepší žáky školy).

Výsledky 1. kola nejpozději do 1. prosince 2020 (jména 3 nejlepších žáků a počet všech testovaných žáků příslušné školy) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy (souckova@sso.cz).

Poznámka organizátora: Vyučující přihlášené školy bude včas informován emailem o účasti jeho vybraných žáků na krajském kole. Přihlašovací heslo a další instrukce budou včas rozeslány.

 

  1. kolo soutěže (krajské) – Vědomostní test pro 3 úspěšné žáky každé přihlášené základní školy, který se uskuteční 15. prosince 2020 ve 14:00 až 15:00 DISTANČNÍ FORMOU.

Poznámka organizátora: Test bude přístupný v jednotném termínu pro všechny regiony.

Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. O postupu do regionálního finále bude vyučující a postupující žák (žáci) vyrozuměni emailem. Třetí kolo by se mělo již uskutečnit prezenční formou ve školních laboratořích SŠO, České Budějovice, Husova 9. Termín bude upřesněný organizátorem podle epidemiologického vývoje.

 

  1. kolo soutěže (regionální finále) Laboratorní úloha pro 30 nejúspěšnějších žáků krajského kola se uskuteční v termínu leden - březen 2021 (přesný termín bude upřesněn emailem) ve školních laboratořích na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Poznámka organizátora: Propozice tohoto dne budou zaslány na email přihlášené školy v lednu 2021. Pokud epidemiologická nedovolí uskutečnit regionální finále, budou do celostátního kola postupovat ti nejlepší žáci z krajského kola.

 

  1. kolo soutěže (celostátní finále) – Vědomostní test a praktické dovednosti pro 40 postupujících žáků ze všech regionů proběhne 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.

Poznámka organizátora: Počet postupujících žáků z jednotlivých regionů je dán podle předem dohodnutého klíče, který je závislý na celkovém počtu testovaných žáků daného regionu v daném školním roce. Pozvánky a organizační pokyny pro postupující žáky a vyučující budou rozeslány na příslušné základní školy do konce dubna 2021.