Technicko-hospodářští pracovníci: Husova 9

zást. řed. pro provozně ekonomický úsek

 

ekonom@sso.cz

387 023 714, 607 602 772

 

investiční referent

Ing. Bílková Stanislava

sbilkova@sso.cz

387 023 721

 

 

 

 

asistentka ředitelky školy

Mikešová Dominika

sekretariat@sso.cz

387 023 711

spisový pracovník, statistik

Judová Olga

studijni@sso.cz

387 023 727

mzdová účetní

Bc. Čalounová Iva

mzdova@sso.cz

387 023 725

hlavní účetní

Šeflová Martina

hlavniucetni@sso.cz

387 023 731

finanční referent

Ing. Máče Arnošt

fin.referent@sso.cz

387 023 730

zásobovač

Drdáčková Jana

zasobovac@sso.cz

387 023 719

pokladní

Mikolášková Věra

pokladna@sso.cz

387 023 730

referentka majetkové správy

Schmidtová Václava

hospodarka@sso.cz

387 023 715

 

 

 

 

Správce budov školy

Jiří Vošta

 

723 614 709

Správce Husova 9

Janoušek Vlastimil

 

775 700 057 

 

 

 

387 023 717