Který podnikatelský záměr letos zvítězí?

Který z podnikatelských záměrů středoškoláků je ten nejlepší, zjistíme již brzy na 9. ročníku Veletrhu fiktivních firem.

Devátý ročník veletrhu pořádá, pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. V posledních letech na něm pravidelně vystavuje kolem 25 fiktivních firem z celé České republiky a Slovenska, postupně se přidávají i firmy z vysokých škol.

Devátý ročník Veletrhu fiktivních firem se uskuteční na českobudějovickém výstavišti ve dnech 2. a 3. listopadu v rámci v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo. V současné době se přihlásilo 26 vystavujících fiktivních firem žáků středních a vysokých škol z České republiky a Slovenska. Celkově se za uplynulé roky na výstavišti vystřídalo již přes 155 vystavujících fiktivních firem.

Mezi vystavujícími bude i stánek Ekonomické fakulty JU. Střední škola obchodní je Fakultní školou Ekonomické fakulty, obě školy tak spolu úzce spolupracují.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci devátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohou porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Popisek: 8. ročníku Veletrhu se zúčastnilo 25 vystavujících firem

Fiktivní firma

Škola má s výukou předmětu Fiktivní firma a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Výuka formou fiktivních firem byla zahájena již v roce 2003, tehdy se jednalo ještě o zájmový kroužek, od roku 2009 je předmět pevnou součástí školního vzdělávacího programu pro obor Ekonomika a podnikání, v současné době i pro obor obchodník.

Popisek: Učebny fiktivních firem svým uspořádáním a vybavením připomínají skutečná oddělení podniku

 „Realizace projektu „Učíme se podnikat“ v roce 2013, která zahrnovala mimo jiné vybudování dvou nadstandardně vybavených učeben pro tento předmět, posunula výuku předmětu o pořádný krok dál,“ říká ředitelka školy.

Důkazem toho je fiktivní firma Botel proti proudu, s.r.o., která je Nejlepší fiktivní firmou 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.  K úspěchu žáků přispívá každodenní kvalitní práce pedagogů i nadstandardní vybavení školy.

Popisek: Výherci 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze na schůzce u primátora města České Budějovice

Moderní škola pro úspěšný start do života

Žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 se vzdělávají za pomocí moderních vyučovacích metod a digitálních technologií. Tomu je uzpůsobeno i prostředí školy, které prochází neustálou modernizací. K počítačovým učebnám, jazykové učebně, odborným učebnám a učebnám pro výuku předmětu Fiktivní firma přibyly multifunkční učebny, učebny pro skupinovou práci, specializovaná učebna na výuku přírodovědných předmětů a dvě nadstandardně vybavené laboratoře.

Popisek: Žáci jsou ve fiktivních firmách rozděleni do jednotlivých oddělení

Široká vzdělávací nabídka pro úspěšný start do života

Kromě maturitních oborů, Fotograf, Farmaceutická technologie, Kosmetička, Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch nabízí škola i tříleté obory úzce spjaté s pracovním prostředím. Jsou to obory Kadeřník, Pekař, Cukrář, Aranžér, Prodavač a Sladovník-pivovarník. Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.  Profily absolventů školy si můžete prohlédnout na školním Instagramu: @sso.husova.9

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte ujít příležitost navštívit tento veletrh v pavilonu T2, nebo samotné učebny Fiktivní firmy přímo ve škole při Dnech otevřených dveří 2. – 4. listopadu. Více informací naleznete na webových stránkách školy nebo se zastavte na výstavě Vzdělání a řemeslo ke stánku školy v pavilonu T1.


Který podnikatelský záměr letos zvítězí?