Závěrečné zkoušky - Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Závěrečné zkoušky

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

V souladu s § 75 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 5 odst. 1 – 3 vyhlášky č. 47/2005Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy tyto termíny pro opravné zkoušky (stanovené ředitelkou školy) a náhradní zkoušky (stanovené zkušební komisí):

 

Září 2023

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

3KA, 3KB

69-51-H/01

Kadeřník

denní

4. 9. 2023

6. 9. 2023

18. 9. 2023

3PS

29-51-H/01

Výrobce potravin – ŠVP Sladovník- pivovarník

denní

4. 9. 2023

5. 9. 2023

18. 9. 2023

3C

29-54-H/01

Cukrář

denní

4. 9. 2023

7. – 8. 9. 2023

18. 9. 2023

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

4. 9. 2023

7. 9. 2023

18. 9. 2023

                                                                                                      Mgr. Jarmila Benýšková v. r.