CO2 liga

Na Mezinárodní den dětí 1.6. se uskutečnila závěrečná konference celoroční soutěže s tématikou ochrany krajiny klimatu – CO2 liga, která proběhla v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Celou soutěž organizoval a garantoval Ekologický institut Veronica a zašťitoval ho OSN v Praze. Na konferenci se mimo jiné dostavil zástupce velvyslanství z Norska Per Øystein, zástupce ministra Hladíka ze životního prostředí, zástupce z OSN, senátorka Adéla Šípková a senátorka Helena Pešatová. Na konferenci se probojovalo 11 nejlepších týmů žáků ze základních a středních škol z celé České republiky z celkového počtu 123 týmů a v těchto krásných prostorách představili svojí celoroční práci. Žáci prvního ročníku, oboru Aplikovaná chemie ze SŠO Husova 9 prezentovali svoje mise pomocí krátkého interview.

První mise měla informační charakter, žáci se za pomoci výukových videí seznámili s tím, co je klimatický rozvrat, klimatickou krizi si podle své fantazie ztvárnili, založili si informační kanál, na kterém celý rok o své činnosti v CO2 lize informovali okolí.

Ve druhé misi se žáci zaměřili na uhlíkovou stopu - v úvodu se dozvěděli víc o skleníkových plynech a skleníkovém jevu, spočítali si vlastní uhlíkovou stopu a vymýšleli opatření, která mohou ve svém životě udělat, aby uhlíkovou stopu snížili. Vyhlásili pro veřejnost pomocí svého Instagramového účtu akci „Sniž svou uhlíkovou stopu“ a následně ve čtvrté misi zajistili vegetariánský oběd na škole.

Ve třetí misi žáci vytvářeli pocitovou mapu v Českých Budějovicích a zjišťovali, kde se lidé cítí zranitelní vůči projevům klimatické krize - suchu, vedru a povodním. Zjistili tak, ve kterých místech je potřebná pomoc a zlepšení. Jedno z těchto míst si vybrali a navrhli opatření pro zlepšení a své návrhy konzultovali s panem Ing. Balounem, ředitelem závodu Horní Vltava. Vyrobili si také svůj biouhel, který použili na výrobu mýdla, k čištění vod i jako hnojivo pro pěstování ředkviček.

V poslední misi svá zjištění a nápady představili pomocí dopisu ministrům Vlády ČR. Vyhodnotili vzorky vod z řek Vltavy a Malše, u kterých zjišťovali pH vod a konduktivitu ve školní laboratoři, a které odebírali od října do května.

 

Žákům děkujeme za celoroční práci a přejeme jim mnoho úspěchů ve studiu.


CO2 liga

Fotogalerie