Závěrečné zkoušky - Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

Závěrečné zkoušky

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

V souladu s § 75 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 5 odst. 1 – 3 vyhlášky č. 47/2005Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy tyto termíny pro opravné zkoušky (stanovené ředitelkou školy) a náhradní zkoušky (stanovené zkušební komisí):

 

 

 

                Září 2021

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

K3A, K3B

69-51-H/01

Kadeřník

denní

13. 9. 2021

14. 9. 2021

PS3

29-51-H/01

Výrobce potravin – ŠVP Sladovník- pivovarník

denní

13. 9. 2021

14. 9. 2021

A3

66-52-H/01

Aranžér

denní

13. 9. 2021

14. - 16. 9. 2021

C3

29-54-H/01

Cukrář

denní

13. 9. 2021

14. – 15. 9. 2021

PS3

29-58-H/01

Pekař

denní

13. 9. 2021

14. – 15. 9. 2021

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

13. 9. 2021

14. – 16. 9. 2021

3PD

66-51-H/01

Prodavač

dálková

13. 9. 2021

14. – 16. 9. 2021

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 9. 7. 2021

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

                                                                                                                      ředitelka školy

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

V souladu s § 75 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 5 odst. 1 – 3 vyhlášky č. 47/2005Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy tyto termíny pro opravné zkoušky (stanovené ředitelkou školy) a náhradní zkoušky (stanovené zkušební komisí):

 

 

 

                Prosinec 2021

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

K3A, K3B

69-51-H/01

Kadeřník

denní

6. 12. 2021

7. 12. 2021

PS3

29-51-H/01

Výrobce potravin – ŠVP Sladovník- pivovarník

denní

6. 12. 2021

7. 12. 2021

A3

66-52-H/01

Aranžér

denní

6. 12. 2021

7. - 9. 12. 2021

C3

29-54-H/01

Cukrář

denní

6. 12. 2021

7. – 8. 12. 2021

PS3

29-58-H/01

Pekař

denní

6. 12. 2021

7. – 8. 12. 2021

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

6. 12. 2021

7. – 9. 12. 2021

3PD

66-51-H/01

Prodavač

dálková

6. 12. 2021

7. – 9. 12. 2021

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 9. 7. 2021

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

                                                                                                                      ředitelka školy