Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení - přijímací zkoušky se nekonají

Rozhodnutí ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

Příloha č. 5

 

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

(přijímací zkoušky se nekonají)

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet*)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Denní

1

66-41-L/01 Obchodník

Denní

7

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Denní

1

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-52-H/01 Aranžér

Denní

4

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

6

66-51-H/01 Prodavač

Denní

3

66-51-H/01 Prodavač

Dálkové

15

 

 

termíny odevzdání přihlášky:                    do 25. 8. 2021           

 

termín zveřejnění výsledků:                       27. 8. 2021

 

 

 

V Českých Budějovicích 22. 7. 2021                              

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.  

ředitelka školy