Napsali o nás: Digitalizace vzdělávání zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce a usnadňuje přechod k distančním formám výuky

Mezi hlavní požadavky kladené na uchazeče o zaměstnání, nebo budoucí úspěšné podnikatele, stále patří zejména praktické dovednosti v oboru, dovednosti v oblasti ICT a schopnost komunikace – nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce. Zejména proto je důležité, aby i vzdělávání probíhalo v úzké vazbě na praxi a za využití digitálních technologií, jak se tomu děje na příklad na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9.

„Technické vybavení, úzká vazba praktické a teoretické výuky na požadavky trhu práce přispívají k rozvoji dovedností žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů,“ říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková.

Střední škola obchodní patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. Významně tomu pomáhají finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů. Kromě maturitních oborů, Fotograf, Farmaceutická technologie, Kosmetička, Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch nabízí škola i tříleté obory úzce spjaté s pracovním prostředím. Jsou to obory Kadeřník, Pekař, Cukrář, Aranžér, Prodavač a Sladovník-pivovarník. Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Celý článek ke stažení ve formátu PDF níže.


Napsali o nás: Digitalizace vzdělávání zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce a usnadňuje přechod k distančním formám výuky

Dokumenty

Fotogalerie