Mimořádné opatření - preventivní nošení roušek ve společných prostorách - dodatek

Rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2019-2020 ze dne 26. 8. 2020

dodatek č. 2 ze dne 9. 9. 2020

 

 

Mimořádné opatření

 

V souladu s nařízením MZd ČR ze dne 9. 9. 2020, jsou pro všechny žáky a zaměstnance školy a cizí osoby povinné roušky ve společných prostorách školy – týká se všech budov školy.

 

Platí i pro osoby v kabinetech a kancelářích, kde není zaručen minimálně dvoumetrový vzájemný odstup.

 

V odborném výcviku, ve školních provozovnách, ve kterých žáci poskytují kadeřnické a kosmetické služby a přicházejí tak do bezprostředního kontaktu se zákazníky, bude z preventivných důvodů přicházejícím zákazníkům měřena teplota bezdotykovým teploměrem, vždy však se souhlasem zákazníka.

 

 

Tento dodatek č. 2 s platností od 9. 9. 2020, nabývá účinnosti dne 10. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

                                                                                                          ředitelka školy