Mimořádné opatření  - preventivní nošení roušek ve společných prostorách

Rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2019-2020 ze dne 26. 8. 2020

dodatek č. 1 ze dne 9. 9. 2020

 

 

 

Mimořádné opatření  - preventivní nošení roušek ve společných prostorách

 

 

S ohledem na obecně nepříznivý vývoj epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19,

s přihlédnutím k větší koncentraci osob/žáků v uzavřených prostorách hlavní budovy školy na adrese Husova 9,

 

nařizuji s účinností od 7. 9. 2020

preventivní nošení roušek ve společných prostorách

(při vstupu do budovy, v prostorách šaten, na chodbách při přesunech žáků do odborných učeben, o přestávkách, při odchodu z budovy školy po ukončení teoretického vyučování).

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 4. 9. 2020

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

                                                                                                          ředitelka školy