Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů.

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase. постельное белье

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020

31.01.2019

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020.

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky pokračujte na článek.

termíny odevzdání přihlášky v I. kole přijímacího řízení
denní i dálková forma vzdělávání:                                                 do 1. března 2019

ZOBRAZIT DETAILY

Informace pro uchazeče o studium

31.01.2019

Informace pro uchazeče o studium

obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)

Výuka odborných předmětů zaměřených obecně na obchod, služby a podnikání bude nově od školního roku 2019/2020 posílena nabídkou předmětů zaměřených na specifika zahraničního obchodu. Výběrem předmětů se žáci profilují od 2. ročníku vzdělávání.

Učební plán od 1. 9. 2019 ke stažení

ZOBRAZIT DETAILY

Dny otevřených dveří

10.01.2019

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří ve dnech: 15.2. 2019

od 13.00 do 16:30

V tento den si můžete ověřit znalosti z českého jazyka a matematiky na budovách:

Sídlo školy - Husova 9

Budova teoretického vyučování - Kněžskodvorská 33A

ZOBRAZIT DETAILY

Darujeme vlastní kapku krve

14.02.2019

„Krev je život, život je láska“ je motto charitativní akce s názvem Valentýnská kapka krve, která je letos již po šestnácté součástí preventivních aktivit naší školy.

Každý rok se najde početná skupina žáků, kteří právě až díky Valentýnské kapce najdou odvahu učinit první krok a u příležitosti svátku zamilovaných darovat svou krev, která může pomoci zachránit lidský život. Po loňském 15. ročníků dosáhl počet dárců úctyhodného čísla 568.

ZOBRAZIT DETAILY

Žáci oboru Prodavač se připravovali na závěrečné zkoušky

13.02.2019

Pod vedením učitelek odborného výcviku se žáci oboru Prodavač v hypermarketu Tesco připravovali na záverečné zkoušky. Úkolem žáků bylo vytvořit výstavní práci na různá témata: kožená galanterie, zdravý chrup, vlasová kosmetika, káva a kávoviny, ovoce a zelenina, zdraví a sport, těstoviny apod. Na fotografiích můžete zhlédnout, jak se našim žákům dařilo. Přejeme jim hodně štěstí u závěrečných zkoušek.

ZOBRAZIT DETAILY

Veletrh fiktivních firem na OA Vinohradská v Praze

12.02.2019

Naše škola se poprvé zúčastnila veletrhu fiktivních firem na Obchodní akademii Vinohradská v Praze. Reprezentovala ji fiktivní firma Zábavné centrum Fantasie, která byla druhou nejlépe umístěnou firmou na regionálním veletrhu v Českých Budějovicích a její činnost prezentují žáci 3. ročníku oboru Obchodník. Ve velmi konkurenčním prostředí se naši žáci umístili v soutěžní kategorii Hlavní soutěž na 26. místě, Prezentace firmy na 20. místě, Nejlepší leták na 20. místě, Ceně návštěvníka na 22. místě a v Tajné soutěži (znalostní elektronický test) na 4. místě. K dosaženým výsledkům gratulujeme.

ZOBRAZIT DETAILY

Celostátní účetní soutěž: Má dáti dal

11.02.2019

28. a 29. ledna 2019 se dvě žákyně z oboru Ekonomika a podnikání zúčastnily celostátní účetní soutěže Má dáti dal na SVŠE Znojmo. První den soutěže se uskutečnila tzv. "certifikovaná část", kdy žákyně účtovaly příklady z jednotlivých oblastí a mohly dosáhnout 100 bodů. Obě žákyně získaly certifikát, který bylo možné získat při úspěšnosti 60 a více bodů.

Druhý den soutěže žákyně absolvovaly elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek a mohly získat 50 bodů. Z 98 soutěžících se umístily na 52. a 80. místě.

ZOBRAZIT DETAILY

OKNA DO DUŠE JSOU ZPĚT

11.02.2019

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 mají žáci šanci předvést nejen své znalosti, ale i tvůrčí talent. Právě byl totiž v rámci realizace programu prevence vyhlášen 15. ročník školní soutěže s názvem Okna do duše dokořán.

 Úkolem žáků je zajímavým a originálním způsobem zpracovat téma z oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže (drogy a jiné návykové látky, alkoholismus, tabakismus, HIV, násilí, šikana apod.). Účastníci změří své síly ve 2 hlavních kategoriích – výtvarné (ruční či počítačové zpracování plakátu), resp. grafické a literární (podkategorie poezie a próza).

ZOBRAZIT DETAILY

Napsali o nás: Získejte praktické dovednosti a zvyšte své šance na úspěch na trhu práce

02.02.2019

Mezi hlavní požadavky kladené na uchazeče o zaměstnání, nebo budoucí úspěšné podnikatele, stále patří zejména praktické dovednosti v oboru, dovednosti v oblasti ICT a schopnost komunikace – nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce. Zejména proto je důležité, aby i vzdělávání probíhalo v úzké vazbě na praxi, jak se tomu děje na příklad na Střední škole obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9.

„Technické vybavení, úzká vazba praktické a teoretické výuky na požadavky trhu práce přispívají k rozvoji dovedností žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů,“ říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková.

Střední škola obchodní patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. Významně tomu pomáhají finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů. Kromě maturitních oborů, Fotograf, Farmaceutická technologie, Kosmetička, Obchodník, Ekonomika a podnikání a Cestovní ruch nabízí škola i tříleté obory úzce spjaté s pracovním prostředím. Jsou to obory Kadeřník, Pekař, Cukrář, Aranžér, Prodavač a Sladovník-pivovarník. Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu. Absolventi školy úspěšně podnikají, získávají zkušenosti v zahraničí nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

ZOBRAZIT DETAILY

Soutěž „Mladý průvodce“ – Ostrava

21.01.2019

Naše žákyně se pravidelně účastní soutěže Mladý průvodce v Ostravě. Odváží si cenné zkušenosti, v praxi si vyzkouší prezentaci svého fiktivního zájezdu před odbornou porotou i publikem. Tak tomu bylo i letošní rok. Byť na stupních vítězů nestály, v náročné soutěži školu skvěle reprezentovaly.

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní