Střední škola obchodní, České Budějovice
Husova 9, 370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Výsledky

19.08.2016

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení.

ZOBRAZIT DETAILY

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení v denní a v dálkové formě vzdělávání pro rok 2016/2017

22.08.2016

6. kolo přijímacího řízení pro denní formu a 4. kolo pro dálkovou formu vzdělávání:

Termín pro přijetí přihlášek pro obor Prodavač a Obchodník a Cestovní ruch: 30. 8. 2016

                                                                   Dálková forma vzdělávání: 15. 9. 2016

Termíny přijímacích zkoušek v 6. kole přijímacího řízení pro obory Obchodník a Cestovní ruch: 6. 9. 2016

5. kolo přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání:

Termíny přijímacích zkoušek v 5. kole přijímacího řízení pro obory Obchodník a Cestovní ruch: 26. 8. 2016

ZOBRAZIT DETAILY

Zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/2017

10.01.2016

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/17

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky z českého jazyka pokračujte na článek.

 

ZOBRAZIT DETAILY

Krásné prázdniny plné sluníčka a pěkných zážitků

23.06.2016

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 přeje všem žákům školy krásné prázdniny plné sluníčka a pěkných zážitků. Těšíme se na opětovné setkání v září.

ZOBRAZIT DETAILY

Volná pracovní místa

24.08.2016

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 hledá

dva asistenty pedagoga pro žáky.

Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů - odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vhodné pro absolventy i pro osoby se zdravotním postižením. Nástup od 1. 9. 2016

Kontakt: 

telefon:                               387 023 712

e-mail:                                benyskova@sso.cz

ZOBRAZIT DETAILY

Profesionální způsob prezentace, výborná komunikace v angličtině, originální zpracování tématu – to vše rozhodovalo o vítězích 7. ročníku mezinárodní soutěže Vítejte u nás

20.06.2016

Již 7 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu vystřídalo přes 250 soutěžících. Zájemci o cestovní ruch z řad diváků v sále tak mohli zhlédnout již více než 125 prezentací na různá témata. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Diskuse, workshop, setkávání - to je Den prevence na Střední škole obchodní

20.06.2016

Den prevence je na Střední škole obchodní již nedílnou součástí preventivního programu školy a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými patologickými jevy. V letošním roce připadá Den prevence na 23. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky Centra vzdělávání a dialogu Alice Michalcové k tématu antisemitismus. Workshop zaměřený na holocaust staví především na skupinové práci žáků, jeho součástí je ale také přednáška či beseda s pamětníkem holocaustu. Pro více informací pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Čeští a slovenští žáci se společně vypravili „Za krásami Šumavy“

20.06.2016

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. se pod názvem „Za krásami Šumavy“ uskutečnil projekt podporující mezinárodní aktivity v oblasti sportu. Zúčastnilo se ho 31 žáků ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 společně s 21 žáky ze dvou slovenských středních škol – 8 žáků  ze Střední odborné školy obchodu a služeb Samuela Jurkoviča z Bratislavy a 13 žáků ze SOŠ gastronomie a cestovného ruchu Levická 40 z Nitry. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Žáci přebírali certifikáty z jazykově-poznávacího pobytu v Portsmouthu

08.06.2016

Žáci přebírali certifikáty z jazykově-poznávacího pobytu v Portsmouthu. Cílem realizace této klíčové aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí 40 žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVP na krátkodobě jazykově-vzdělávacím pobytu v Anglii. Pro více informací pokračujte na článek.

 

ZOBRAZIT DETAILY

Interaktivní workshop: Hrou proti AIDS

20.06.2016

Dne 17. června jsme se již počtvrté zapojili do projektu „Hrou proti AIDS, který byl realizován v prostorách Krajské hygieniské stanice.

Žákům tříd 1OP, 1CR a 1O byly formou instruktážní interaktivní hry představeny prvky primární prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV.

ZOBRAZIT DETAILY

Cesta za zvýšením kvalifikace: I dospělí skládají zkoušku dospělosti

23.05.2016

V těchto dnech úspěšně zakončují studenti dálkové formy vzdělávání svou cestu za zvýšením kvalifikace. Před zkušební komisí obhajují znalosti potřebné k úspěšnému zakončení maturitní zkoušky. Přejeme jim úspěšné složení maturitních zkoušek.

Máte rovněž zájem se posunout ve svém profesním životě o kus výš?

Potřebujete si doplnit patřičnou kvalifikaci ve vašem současném zaměstnání?

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Naši žáci opět ověřovali své praktické dovednosti

12.05.2016

V rámci podpory spolupráce školy a firem sociálních partnerů, kteří zajišťují odborný výcvik a odborné praxe žáků přímo na svých pracovištích, jsme ověřili další jednotky učení - znalosti, dovednosti a kompetence, které žáci na daném pracovišti splnili.  Dne 11. května 2016 proběhlo ověření na pracovišti BAUHAUS, k. s. České Budějovice. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2016 Copyright Střední škola obchodní