Střední škola obchodní, České Budějovice
Husova 9, 370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Výsledky

26.04.2016

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení.

ZOBRAZIT DETAILY

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

26.04.2016

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Pro informace o předpokládaném počet uchazečů a o termínech podání přihlášek pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/2017

10.01.2016

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/17

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky z českého jazyka pokračujte na článek.

 

ZOBRAZIT DETAILY

Upozornění pro účastníky přijímacího řízení: Komplikace v dopravě v Českých Budějovicích

20.04.2016

Upozorňujeme účastníky přijímacího řízení na komplikace v dopravě v Českých Budějovicích. Vzhledem k této dopravní sitaci Vás žádáme, abyste svou cestu k přijímacím zkouškám uzpůsobili nastalým dopravním komplikacím a naplánovali příjezd k přijímací zkoušce s dostatečnou časovou rezervou.

V případě zpoždění a hrozícího pozdního příchodu k přijímací zkoušce kontaktujte telefonicky sekretariát školy: tel. 387023711

ZOBRAZIT DETAILY

Podpora spolupráce školy a firem – propojení teorie s praxí

19.04.2016

Žáci ověřovali další jednotky učení – tj. znalosti, dovednosti a kompetence, které žáci na daném pracovišti získají. Při závěrečném hodnocení musí žáci splnit hodnoticí úkoly a poté dostávají doklad – osvědčení nebo osobní záznam, potvrzený oběma partnery.

Příprava na pracovištích firem je důležitá především pro další budoucí uplatnění žáků, kdy se již během studia naučí pracovat v týmu, osvojí si důležité pracovní návyky, zvyknou si na běžné pracovní tempo, naučí se komunikovat, využívat technické a komunikační prostředky firem, naslouchat vedoucím pracovníkům, jejich pokynům a prezentovat svoji práci. Odborná praxe získaná během studia také pomůže absolventům při vstupu a  budoucím uplatnění na trhu práce. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Exkurze:TITANIC A KRÁLOVSKÁ CESTA

19.04.2016

V rámci výuky předmětu Dějiny kultury jsme navštívili naše hlavní město a prošli se po stopách, kudy kráčeli čeští
králové. V praxi jsme poznávali jednotlivé stavby a určovali stavební slohy i období, ve kterých byly
vystavěny. Nevynechali jsme ani výstavu věnovanou legendární lodi Titanic.

Pro více informací pokračujte na článek

ZOBRAZIT DETAILY

Žáci se připravují k vykonání mezinárodní zkoušky z anglického a certifikátu z německého jazyka

17.03.2016

Začátkem února 2016 byl na naší škole zahájen kurz přípravy na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s formátem zkoušky a připravit se za pomoci kvalitních materiálů, včetně předešlých testů, na absolvování zkoušky First Certificate. Kurz je v současné době navštěvován 16 žáky, kteří se budou po dobu  3 semestrů  připravovat na všech 5 částí  této zkoušky -  Reading (čtení s porozuměním), Writing (psaní), Use of English (gramatika), Speaking (mluvení) a Listening (poslech).

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

22. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem: Naše fiktivní firmy opět skvěle obstály ve velké konkurenci

22.03.2016

Ve dnech 16. - 18. března 2016 se žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, zúčastnili 22. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se uskutečnil na Výstavišti Holešovice v Praze. Ve velké konkurenci 119 přihlášených tuzemských a zahraničních fiktivních firem se fiktivní firmy školy celkově umístily v 1. polovině výsledkové listiny a v soutěžní kategorii o nejlepší katalog na 6. a 8. místě. I tento rok se fiktivní firmy přihlásily do dalších z nepovinných soutěží o nejlepší plakát a firma Husův Meubles se umístila na 19. místě

ZOBRAZIT DETAILY

Na návštěvě na Střední škole obchodní: Vzkazy z knihy návštěv

22.03.2016

V nedávné době pořádala Střední škola obchodní řadu Dnů otevřených dveří. V následujícím článku si můžete prohlédnout řadu vzkazů, které nám zde návštěvníci zanechali. Návštěvníci nejvíce oceňovali prostředí školy, její vybavení, vstřícnost učitelů a žáků, ale i kvalitu podávaných informací. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Exkurze: Letiště Václava Havla Praha

22.03.2016

Dne 15. března 2016 vyrazily třídy 1CR a 3CR ve sněhové vánici na dlouho očekávanou exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy. I přes nepřízeň počasí jsme byli v Praze včas a mohly začít naše první prohlídky letištních areálů. Všechny 3 skupiny absolvovaly komplexní prohlídku letiště z terminálu T3, který je vlastně starým a původním letištěm, jenž zde fungovalo pod názvem Ruzyně již v roce 1937. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Pro knihu už jen pár kroků. Žáci si oblíbili knížky ze školní knihovny

22.03.2016

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch a žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání zapojili do projektu Čtenářských dílen. Díky projektu se na škole obnovila služba knihovny. Knihovna obsahuje velké množství svazků i z četby k maturitní zkoušce, žáci ji tedy hojně využívají během celého studia. Mnozí si oblíbili i trávení volného času s knihou, vždyť do knihovny to nyní mají už jen několik kroků. Pro víe informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

15. - 19. února: 13. ročník akce Valentýnská kapka krve

15.02.2016

Již třináctiletou tradicí se může pyšnit unikátní akce, která přivedla na transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice přes čtyři sta padesát nových dárců krve. U příležitosti svátku svatého Valentýna sem přicházejí dobrovolníci z řad žáků a pedagogů Střední školy obchodní, aby zpečetili svou lásku k životu několika kapkami darované krve.

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2016 Copyright Střední škola obchodní