Střední škola obchodní, České Budějovice
Husova 9, 370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

ZOBRAZIT DETAILY

Aktuality

Zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/2017

10.01.2016

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2016/17

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky z českého jazyka pokračujte na článek.

 

ZOBRAZIT DETAILY

5. února: Dny otevřených dveří - vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto

21.09.2015

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří. Nejbližší probíhají dne  5.února. V tento den si můžete vyzkoušet i nanečisto přijímací zkoušky, které se konají z předmětu Český jazyk. Přijímací zkoušky nanečisto začínají ve 13:00, další kola vždy po 20 minutách. Budou pro Vás otevřeny všechny učebny školy, ve kterých se seznámíte s prací v nejmodernějších učebnách fiktivní firmy - můžete si vyzkoušet pracovní pohovor, napsat životopis, seznámit se s pracovním ruchem ve firmě. Dále se seznámíte s počítačovými učebnami, jazykovou laboratoří, můžete si vyzkoušet zabalit dárek. Dotazy Vám ochotně zodpoví vyučující jednotlivých předmětů. Poznejte prostředí školy vybavené tou nejmodernější technikou.

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Výstava v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje - Slavíme 25 let

05.01.2016

Po celý leden budou mít návštěvníci Krajského úřadu Jihočeského kraje možnost zhlédnout výstavu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 s názvem „Slavíme 25 let“. Výstava návštěvníkům připomene historii, vývoj, ale také především současnost školy, ve které se zařadila mezi nejlépe vybavené vzdělávací instituce, které mohou nabídnout nejmodernější zázemí všem zájemcům o vzdělávání. Pro více informací pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Oslavili jsme 25 let školy

09.11.2015

Ve dnech 27. a 28. listopadu, při příležitosti Dne otevřených dveří, měli návštěvníci školy možnost připomenout si historii, vývoj, ale také především současnost, ve které se škola zařadila mezi nejlépe vybavené vzdělávací instituce, které mohou nabídnout nejmodernější zázemí všem zájemcům o vzdělávání. Oslavili jsme 25 let. Pro více informací pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Přípravné kurzy k vykonání mezinárodní zkoušky z anglického a ZD z německého jazyka

11.01.2016

Ve spolupráci s Britskou radou nabízíme žákům 1. a 2. ročníku maturitních oborů přípravné kurzy k vykonání mezinárodní cambridgeské zkoušky. Kurzy budou probíhat ve 3 semestrech a začínají od února 2016.

Vstupem do programu Addvantage bude mít škola v budoucnu možnost zařadit se do exkluzivní skupiny partnerů, kteří mohou používat logo British Council Partner Institution ve svých propagačních materiálech.

Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Oddělit se na celý měsíc od rodiny se nám zprvu zdálo nemožné - Žáci oboru Obchodník a Prodavač získávali nové zkušenosti na stáži v Bratislavě

10.11.2015

Čtyři týdny trávili žáci Střední školy obchodní v Českých Budějovicích získáváním praktických dovedností a zkušeností v denním provozu hypermarketu Tesco v Bratislavě.

V rámci projektu Mobility 2014 s podporou programu Erasmus+ se v letošním školním roce opět zúčastnila odborné stáže v zahraničí skupina 20 žáků oboru Prodavač a Obchodník. „Cílem projektu zaštítěným programem Erasmus+, který podporuje odborné vzdělávání a odbornou přípravu, je ověření a další rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném prostředí, podpora komunikačních dovedností, také poznání životního stylu a kulturních zvyklostí i historie hostitelské země," upřesňuje ředitelka školy Jarmila Benýšková.

ZOBRAZIT DETAILY

Škola plná Ježíšků

22.12.2015

Dělat radost ostatním je jedním z hlavních poselství Vánoc. I žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 nemyslí v  adventním čase jen na školu, a tak se již druhým rokem zapojili do unikátní předvánoční akce „Zahrajte si na Ježíška!“.

Děti z dětského domova napsaly Ježíškovi, a tak měli žáci školy možnost splnit každé konkrétní přání. Žáci oboru Prodavač zakoupené dárky i krásně zabalili a doufáme, že tak přispěli k ještě hřejivější atmosféře Štědrého dne v dětském domově.

Pro více informací pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii

01.12.2015

Díky projektu Podpora výuky jazyků, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky, se v době od 30. listopadu do 6. prosince 2015 vydala skupina 37 žáků a 4 učitelů naší školy na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie – Anglie, konkrétně do města Portsmouth. Pod vedením anglických lektorů žáci navštěvovali jazykovou školu Twin. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Čtenářské dílny podporují čtenářskou gramotnost žáků

22.12.2015

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch a žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání zapojili do projektu Čtenářských dílen. Tento projekt slouží ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. V praxi to vypadá tak, že zhruba dvakrát měsíčně probíhá netradiční hodina literatury. Ta je zcela založena na práci s konkrétním souvislým beletristickým textem, který žáci nejen čtou, ale také o něm přemýšlejí a diskutují. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY

Středoškoláci představili své podnikatelské záměry na druhém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích

02.11.2015

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Druhý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. a 22. října,  navázal na úspěšný první ročník. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska. Pro více informací pokračujte do článku.

ZOBRAZIT DETAILY

Miláno a světová výstava EXPO 2015

02.11.2015

Koncem října navštívili žáci světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně. Jak se jim exkurze líbila, co všechno viděli a prožili si přečtěte v článku Petry a Tomáše z druhého ročníku oboru Cestovní ruch.

ZOBRAZIT DETAILY

Stále rozšiřujeme spolupráci sociálních partnerů a školy

06.10.2015

Jednou z hlavních priorit naší školy pro letošní školní rok zůstává neustálé prohlubování spolupráce se sociálními partnery v rámci odborného výcviku, ale také systematické vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů. Díky vstřícnosti spolupracujících firem máme možnost účastnit se produktových školení přímo na pracovištích a seznámit se s novinkami v oboru.Díky úzkému propojení teoretického a praktického vyučování jsou žákům poskytovány nejnovější informace z oboru, jak v reálném prostředí firmy, tak přímo ve výuce. Pro více informací pokračujte na článek.

ZOBRAZIT DETAILY
© 2008 - 2016 Copyright Střední škola obchodní