Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Zakončení projektu Cesta k práci

realizace: 1. 2. 2017 –31. 1. 2019

Zapojení žáci končících ročníků oborů – Obchodník, Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch

 

Aktivity projektu

 • Burzy práce České Budějovice
 • Kompetence a dovednosti pro trh práce z pohledu zaměstnavatele
 • Základy pracovně-právní problematiky – povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vznik pracovního  poměru
 • Základy finanční gramotnosti
 • Seminář s významnými osobnostmi
 • Praktická tvorba CV a motivačního dopisu - první kontakt se zaměstnavatelem, příprava a nácvik pracovního pohovoru
 • Exkurze ve firmě
 • Spolupráce s firmami – praxe žáků

 

Přínos projektu pro žáky, školu

 • Žáci získali teoretické i praktické dovednosti a kompetence, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce, pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti
 • Žáci byli motivování k hledání zaměstnání
 • Žáci se zdokonalili ve finanční gramotnosti – praktické dovednosti
 • Ve spolupráci se sociálními partnery se naučili psát CV, motivační dopisy, nacvičili si pracovní pohovory; seznámili se s požadavky různých zaměstnavatelů
 • Setkání s významnými osobnostmi -  podnikatelé, manažeři i zaměstnanci, s bohatými pracovními i osobními zkušenostmi – příklady pro život
 • Pedagogové získali aktuální informace a zkušenosti z praxe, zpětná vazba

 

 

 

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní