Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Vzdělání a řemeslo – skvělá příležitost pro žáky předvést své dovednosti

 

Žáci Střední školy obchodní a VOŠ se tradičně účastní celé řady soutěží, aby poměřili své dovednosti a získali tak cenné zkušenosti do svého budoucího profesního života. Upéct nejlepší koláč, vytvořit nejnápaditější účes, nejpoutavější výlohu, moderně a vkusně zabalit dárek, prezentovat úspěšně turistickou destinaci, vytvořit fotografii na určité téma, prezentovat svoji fiktivní firmu, to je jen nepatrný zlomek disciplín, ve kterých naši žáci každoročně soutěží.

5. ročník Veletrhu fiktivních firem

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskuteční pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se tradičně ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Pátý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se bude konat ve dnech 7. a 8. listopadu. Zúčastní se ho vystavující fiktivní firmy žáků středních škol z celé  České republiky a Slovenska.

Žáci z různých středních škol zde mohou porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

„V uplynulých ročnících prokázali žáci samostatnost, zodpovědnost, ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Předmět Fiktivní firma

významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků, navozuje prostředí jednotlivých oddělení podniku. Žáci zakládají firmu a v průběhu studia ji vedou. Řeší různé, a to i krizové situace. Obchodují s tuzemskými a zahraničními firmami. Využívají IT technologie se specializovanými softwary, skartovací stroje, multifunkční kopírovací technologie a další zařízení běžná v současném podnikání. V učebně zaměřené na obchod využívají elektronickou pokladnu v případě cestovního ruchu mapové systémy. V učebnách jsou docházkové systémy, které využívá např. i mzdová účtárna. Budovy Střední školy obchodní a VOŠ procházejí neustálou modernizací, k počítačovým učebnám, jazykové učebně, odborným učebnám a učebnám pro výuku předmětu Fiktivní firma, tak v letošním roce přibyla multimediální učebna pro výuku všech předmětů, zejména pak jazyků.

Mistrovství republiky v aranžování – AR Junior

je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních škol oboru aranžér. Kategorie „počítačová grafika“ se mohou účastnit i žáci nástavbového studia.                                 

Soutěž AR JUNIOR se koná 1x za školní rok a probíhá dva dny a to v několika kategoriích. Letos se uskuteční 8. – 9. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti. Znění, či zadání jednotlivých kategorií stanoví rada sdružení AR ČR a pořádající škola s patřičným předstihem zašle propozice všem školám vyučujícím obor Aranžér.

Některé kategorie soutěže žáci realizují přímo na místě konání, jiné práce žáků jsou již přivezeny hotové. Hodnocení soutěže probíhá tzv. hodnotící komisí, kdy každá zúčastněná škola jmenuje jednoho zástupce – hodnotitele.

Jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo získali žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9 v loňském 18. ročníku Mistrovství republiky mladých aranžérů. Zúčastnilo se ho 16 středních škol a učilišť z celé České republiky, jejichž 132 zástupců změřilo své dovednosti ve 12 disciplínách.

Školní kolo kadeřníků a kosmetiček, vítězové pojedou na Harmonii

Během letošní výstavy Vzdělání a řemeslo budou soupeřit žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy i o účast na republikovém mistrovství Harmonie. Školní kolo kadeřníků a kosmetiček se uskuteční dne 7. 11. 2018 na českobudějovickém výstavišti v pavilonu Z. V dámské a pánské účesové tvorbě (živý model a cvičné hlavy) a v dekorativní kosmetice se představí kolem 40 žáků a žákyň.

Prezentace školy v pavilonu T1

Vzdělávací nabídku a aktivity školy představí vyučující a žáci v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Kromě maturitních oborů, Obchodník, Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Fotograf, Kosmetička a Aplikovaná chemie, nabízí škola i tříleté obory Aranžér, Kadeřník, Cukrář, Pekař, Sladovník-Pivovarník a tříletý obor Prodavač a nástavbové studium pro absolventy tohoto oboru.

Žáci učebních, ale i maturitních oborů získávají praktické dovednosti již během studia, a to v reálném prostředí žákovských kadeřnictví, cukrárny, kosmetického studia, aranžérského a fotografického studia, či na pracovištích skutečných firem – našich sociálních partnerů.

 „Jedním z cílů školy je úzce propojit teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu mají také dopomoci četné soutěže, které se uskuteční na listopadové výstavě Vzdělání a řemeslo. Žáci z různých středních škol zde mohou porovnat své znalosti a dovednosti, “ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

 

Dny otevřených dveří

Zajímáte se také o služby a podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte ujít příležitost navštívit Střední školu obchodní a Vyšší odbornou školu nejen na českobudějovickém výstavišti, ale i ve dnech 7. – 10. listopadu při příležitosti Dnů otevřených dveří. Budou pro Vás otevřeny všechny budovy školy, ve kterých se seznámíte s prací v nejmodernějších učebnách fiktivní firmy, s výukou v učebnách odborného výcviku, v jazykové učebně a v multimediální učebně.  Poznejte prostředí školy, která Vás úspěšně nastartuje do profesního života.

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní