Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

ze života školy - adaptační kurzy

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků studijních i učebních oborů naší školy probíhají  v obci Habří. Ubytování je zajištěno v dětském táboře, stravování a tělocvična v přilehlém penzionu Haberský vrch.

Kurz zaměřený na problematiku prevence sociálně patologických jevů a aktivního sociálního učení zahrnuje tři dny pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Jany Šimánkové, dalších pedagogů a třídních učitelů jednotlivých tříd.

Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv.
 

Hry a soutěže, které jsou spojeny s pobytem na čerstvém vzduchu, poskytují žákům tyto možnosti a zkušenosti:

- učí spoléhat jeden na druhého
- každému je dána možnost vyniknout

 

- zvyšuje se jim sociální kompetence (poznání sebe sama, spolužáků a učitelů)
- při řešení navozených situací a her prohlubují své komunikativní kompetence
- dochází také k vytvoření pocitu, že vlastní aktivitou je možné mnohé změnit či zlepšit
- naučí se, že síla týmu je v každém jedinci, který do něj patří

Vše lze shrnout větou žáka třídy O1: „Na kurz se mi nechtělo, ale ještě víc se mi nechtělo zpátky."

 

Na adaptačním kurzu jsme si vytvořili kolektiv, ve kterém bychom chtěli vydržet bez hádek další 4 roky

Adaptační kurz v Habří jsme absolvovali 9. – 11. září. Počasí nám ze začátku nepřálo, ale již druhý den nám svítilo sluníčko a my odkládali mikiny. Každý z nás přijel s očekáváním a s tím, že zná pár jmen a baví se s hrstkou spolužáků. Hned po příjezdu se zničehonic prolomily bariéry a my se všichni začali bavit a utvářet kolektiv, ve kterém bychom chtěli vydržet bez hádek a jakéhokoliv studu, další 4 roky. Během tří dní strávených na kurzu jsme hráli spousty her, při kterých jsme museli spolupracovat, ale zároveň jsme se při nich poznávali. Jak prohlásila jedna naše spolužačka ve středu ráno: „Už jsme se poznali až moc, můžeme domů.“ A tak jsme jako třída plná super lidí, vyrazili zpět do Českých Budějovic.

Všem učitelům, kteří se o nás starali a vymysleli nám skvělý program, děkujeme.

1CR

 

 

 

 

 

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní