Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Nové

Turistické atraktivity našeho regionu

 

Projekt:  Turistické atraktivity našeho regionu

Erasmus +

Klíčová akce 2 – Spolupráce pro inovaci a výměnu dobrých zkušeností

Výzva 2017   Projekty spolupráce

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-034512_1

Termín realizace projektu:  od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2019

Celkový grant projektu: 107 740,- EUR, z toho naše škola 30 590,- EUR

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci zúčastněných partnerských škol

Partnerské školy:

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, Česká republika

Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica, Bratislava, Slovensko

Kazlu Rudos Kazio Griniaus gimnazija, Kazlu Ruda, Litva

LICEO STATALE „ARTURO ISSEL“,  Finale Ligure (Sv), Itálie

 

Cíle projektu:

V rámci projektu budou žáci a pedagogové pracovat s prostředky informační a komunikační technologie a dalšími prostředky digitální komunikace.

Zapojené školy aktivně využijí ICT při práci na společných výstupech projektu – mapa s odkazy, internetové stránky, brožura, prezentace.

Účastníci projektu budou při aktivní komunikaci „na dálku“ využívat prostředky informačních a komunikačních technologií jako jsou sociální sítě, skype, e-mail.

Díky projektu se žáci zdokonalí ve svých jazykových dovednostech v anglickém jazyce s důrazem na odbornou terminologii, rozšíří si odbornou slovní zásobu a budou rozvíjet komunikativní dovednosti.

Aktivity na projektu povedou k rozvíjení týmové mezinárodní spolupráce a podpoří výměnu zkušeností praktických výukových metod jazyků a odborných předmětů na partnerských školách s ohledem na národní specifika.

Projekt se zaměří i na poznávání života, tradic, kultury a památek v partnerských zemích s ohledem na udržitelný cestovní ruch.

Přínosem projektu bude i podpora a propagace regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví dané země.

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní