Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv

projekty a granty - archiv - inovace vzdělávání

Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Pedagogičtí pracovníci školy se zapojilido projektu Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů, registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0093. Projekt se zabývá zkvalitněním úrovně počátečního vzdělávání v Jihočeském kraji, podporuje spolupráci střední školy se zaměstnavateli. Záměrem projektu je realizace stáží učitelů odborných předmětů ve firmách. Hlavním cílem je přenos a využití získaných zkušeností ve výuce. Důsledné propojení teorie a praxe ve vzdělávání bude přínosem pro pedagogy a především pro žáky – budoucí absolventy školy, kteří tak zvýší své šance na trhu práce.

 

První dvě stáže se uskutečnily v listopadu 2009 v Grandhotelu Zvon.

Vedení hotelu i pedagogové, kteří se stáže zúčastnili, pozitivně hodnotili záměr projektu – propojení teoretického vzdělávání s praktickými poznatky a zkušenostmi, rozšíření a zpestření výuky o novinky z hotelového provozu.

Na podporu dalšího zkvalitňování a aktualizace výukových materiálů uspořádalo vedení hotelu tři přednášky s besedami pro další učitele odborných předmětů se zaměřením na ekonomiku, marketing, management, manažerské účetnictví a cestovní ruch.

Na školním semináři, který se uskutečnil 27. ledna 2010 se další učitelé odborných předmětů seznámili formou Power-pointové prezentace se závěry a poznatky ze stáže v Grandhotelu Zvon.

 

V lednu 2010 se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru Služby cestovního exkurze v Grandhotelu Zvon. Výklad při exkurzi zajistila vedoucí rezervačního oddělení paní Kukačková. Cílem exkurze bylo seznámení žáků s hotelovým provozem, vybavením hotelu a činností hotelového personálu přímo v praxi, aplikování poznatků z teoretické výuky na činnost konkrétního ubytovacího zařízení a rozšíření a prohloubení znalostí žáků z oblasti techniky služeb cestovního ruchu a ekonomiky a marketingu cestovního ruchu.

 

Další stáž dvou pedagogických pracovníků se uskutečnila v únoru 2010 v hypermarketu Globus. Během týdenní stáže postupně prošli pěti úseky hypermarketu Globus a měli možnost poznat každodenní práci zaměstnanců tohoto hypermarketu. Průvodci stážistů byli vedoucí jednotlivých úseků – personálního, obchodního a úseku evidence zboží, oddělení marketingové komunikace.

 

 

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní