Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Vyhlášena témata X. ročníku soutěže Vítejte u nás

 

 

Soutěžní témata:

I. kategorie

„Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím“

Pozvání do regionu, ze kterého soutěžní družstvo přijíždí.

Nemateriální dědictví, které se předává z generace na generaci (společenské zvyklosti, tradice, obyčeje a dovednosti v tradičních řemeslech), ovlivnilo život každého regionu.Soutěžní družstva představí lokalitu/lokality svého regionu, odkud tyto tradice pocházejí.

Časový limit: čistý čas prezentace max. 15 minut, z toho krátká ukázka (min. 2 minuty) v cizím jazyce (ANJ, NEJ nebo RUJ)

 

II. kategorie

„Po stopách… (aneb tato místa inspirovala významné osobnosti, …)“

Soutěžní družstva se zaměří na místa ve vlastním či sousedním regionu, která se stala zázemím pro život, tvorbu nebo rozvoj podnikatelských aktivit,…případně se vydají na místa, která leží po jejich cestě do hostitelského města Českých Budějovic.

Časový limit: čistý čas prezentace max. 15 minut, z toho krátká ukázka (min. 2 minuty) v cizím jazyce (ANJ, NEJ nebo RUJ)

 

Kalkulace nebude součástí žádné ze soutěžních kategorií.

 

Termín konání:         12. – 13. červen 2019

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní