Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

1.11.: Nabídka pro veřejnost: Podávejte přihlášky do vzdělávacího programu: Dílčí kvalifikace Prodavač

 

 

Vzdělávací program
Dílčí kvalifikace Prodavač

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
minimálně základní vzdělání

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program je určen pracovníkům v maloobchodě bez potřebné kvalifikace pro tuto práci a osobám s nižším vzděláním. Přínosem je získání potřebných znalostí a dovedností pro práci. Modulové uspořádání umožňuje účastníkům širší nabídku, větší variabilitu a prostupnost při dosahování cíle. Vzdělávací program je vypracován v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jeho absolvent tím splní jednu z podmínek pro získání výučního listu v oboru Specialista maloobchodu.

Veškeré kurzy jsou připravovány dle současných poznatků a informací a s použitím moderních metod výuky. Ve výuce je počítáno s využitím moderní techniky (práce s interaktivní tabulí, možnost přípravy a testování pomocí e-learningu). Zájemci o další vzdělávání, u kterých jsou jednou z největších bariér jejich časové možnosti, mohou kombinovat přímou výuku a e-learning a omezit tak čas strávený v hodinách přímé výuky.

 

SEZNAM MODULŮ PROGRAMU A KALKULACE CENY

  • Kalkulace ceny a vyúčtování tržby  

Hodinová dotace: 16 hod.                    cena modulu: 880,--

             

  • Obsluha pokladny a pokladních systémů  

Hodinová dotace: 24 hod.                    cena modulu: 1 350,--

 

  • Posuzování kvality zboží, příprava a úprava zboží k prodeji            

Hodinová dotace: 16 hod.                    cena modulu: 880,-

 

  • Nabídka prodávaného zboží                

Hodinová dotace: 32 hod.                    cena modulu: 1 670,--

 

  • Jednání ve styku se zákazníkem, obchodními partnery a kontrolními orgány   
    Hodinová dotace: 34 hod.                    cena modulu: 1 740,--

 

  • Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříní

Hodinová dotace: 8 hod.                      cena modulu: 580,--

   

  • Plánování, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zásob, inventarizace

     Hodinová dotace: 32 hod.                    cena modulu: 1 670,--

 

 

Cena kurzu:                           7 950,--

Způsob zakončení:                zkouška, osvědčení o získání dílčí kvalifikace Prodavač

Termín zahájení kurzu:        dle počtu zájemců

Organizace výuky:                jedenkrát týdně v odpoledních hodinách

 

 

Přihlásit se můžete telefonicky, osobně či e-mailem. Přihláška ke stažení ZDE

Kontakty:                    telefon:                 387023711-13

e-mail:                  sekretariat@sso.cz

stránky školy:       www.sso.cz

 

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní