Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Informace ředitelky školy - zahájení omezeného provozu školy

 

Informace ředitelky školy - zahájení omezeného provozu školy

 

Pokud nedojde ke zhoršení vývoje epidemiologické situace, s účinností od 11. 5. 2020 zahajuje škola provoz výhradně pro přípravu žáků školy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Rozpis konzultací v rozsahu 4 hodin denně bude zveřejněn po zjištění skutečného zájmu žáků.

V této době jsou zasílány žákům dotazníky s žádostí o sdělení, zda se budou účastnit konzultací při dodržení předem stanovených podmínek.

Konzultace v předmětech teoretického vyučování budou probíhat na pracovištích Husova, Třebízského, Kněžskodvorská. Konzultace odborného výcviku budou soustředěny na pracoviště Průběžná.

Žáci, kteří potvrdí účast, jsou povinni dodržovat veškerá opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Bude upřesněno a zveřejněno v souladu s metodickými pokyny MZ a MŠMT ČR - předpokládáme, že do konce dubna 2020).

Pedagogičtí pracovníci kromě přímé účasti v konzultačních hodinách nadále pracují v režimu home office.

 

V Českých Budějovicích dne 23. 4. 2020                                                                           

Mgr. Jarmila Benýšková v. r.
ředitelka školy

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní