Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

11.3. - zrušení Přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

informace pro uchazeče - přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vítejte na stránkách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích

Od 11.3. jsou přípravné kurzy zrušeny. Škola provede finanční vyrovnání.

 

Kurz z českého jazyka

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

 

 

Termíny:         

29. 1. Práce s informacemi (porozumění textu)

19. 2. Komunikace a sloh I (slohové útvary a postupy)

4. 3. Komunikace a sloh II (zásady spisovného vyjadřování)

18. 3.  Jazykové dovednosti I (pravopis, interpunkce)

1. 4.  Jazykové dovednosti II (slovotvorba, skladba)

           

Cena kurzu: 450,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

Pro stažení přihlášky s náplní kurzu pokračujte na následující odkaz:
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy

 

Kurz z matematiky

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:       

22. 1.   Číselné množiny, procenta

5. 2.   Výrazy, rovnice

26. 2.   Slovní úlohy

11. 3.   Rovinné obrazce

25. 3.   Tělesa

                       

Cena kurzu: 450,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

Pro stažení přihlášky s náplní kurzu pokračujte na následující odkaz:
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy

 

Přípravné kurzy budou probíhat na budově Husova 9.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                         sekretariat@sso.cz

 

 

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní