Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace pro uchazeče - přijímací řízení

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020.

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky pokračujte na článek.

termíny odevzdání přihlášky v I. kole přijímacího řízení
denní i dálková forma vzdělávání:                                                 do 1. března 2019

Klikněte zde pro detailní informace

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

termín odevzdání přihlášky                        do 19. září 2019

bez přijímacích zkoušek

Klikněte zde pro detailní informace

Informace pro rodiče nezletilých uchazečů a zletilé uchazeče, kteří nebyli přijati v I. kole přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2018/2019

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a literatury 

Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici zde
Cena: 450,- Kč

Přípravný kurz z matematiky
Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici zde
Cena: 450,- Kč

Výuka bude probíhat pravidelně 1 x týdně v odpoledních hodinách (dle dohody s lektorem).
Termíny zahájení: 23.1.
Minimální počet účastníků kurzu: 12 osob (při menším počtu bude cena zvýšena).
Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

Klikněte zde pro detailní informace

Informace k Jednotné přijímací zkoušce 2018, včetně vzorových testů zde:

 

 

Klikněte zde pro detailní informace

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Klikněte zde pro detailní informace

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2018/2019 – vzory přihlášek

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní