Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace pro uchazeče - přijímací řízení

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace
 

Vyhlášena další kola přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Zajímáte o studium na naší škole? Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2019/2020 v dálkové formě vzdělávání a 3. kolo přijímacího řízení v denní formě vzdělávání.

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech odevzdání přihlášek pokračujte na článek.

termíny odevzdání přihlášky v II. kole a III. kole přijímacího řízení 

denní forma vzdělávání:                                                      do 30. května 2019

dálková forma vzdělávání:                                                  do 25. června 2019

Klikněte zde pro detailní informace
 

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Zajímáte o studium na naší škole? Na této stránce zveřejňujeme Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019/2020.

Pro více informací o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a termínech konání přijímací zkoušky pokračujte na článek.

termíny odevzdání přihlášky v I. kole přijímacího řízení 
denní i dálková forma vzdělávání:                                                 do 1. března 2019

Klikněte zde pro detailní informace
 

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace
 

Informace pro rodiče nezletilých uchazečů a zletilé uchazeče, kteří nebyli přijati v I. kole přijímacího řízení

Klikněte zde pro detailní informace
 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2018/2019

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a literatury 

Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici zde
Cena: 450,- Kč

Přípravný kurz z matematiky
Rozsah výuky: 10 vyučovacích hodin
Náplň kurzu: včetně přihlášky k dispozici zde
Cena: 450,- Kč

Výuka bude probíhat pravidelně 1 x týdně v odpoledních hodinách (dle dohody s lektorem).
Termíny zahájení: 23.1.
Minimální počet účastníků kurzu: 12 osob (při menším počtu bude cena zvýšena).
Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

Klikněte zde pro detailní informace
 

Informace k Jednotné přijímací zkoušce 2018, včetně vzorových testů zde:

 

 

Klikněte zde pro detailní informace
 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Klikněte zde pro detailní informace
 

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2018/2019 – vzory přihlášek

Klikněte zde pro detailní informace

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní