Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv

projekty a granty - archiv - OPRLZ průběh

Vzdělávání bez hranic

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0136

Střední škola obchodní
České Budějovice, Husova 9

Projekt OPRLZ „Vzdělávání bez hranic“

Pedagogičtí pracovníci školy již druhým rokem realizují projekt OPRLZ „Vzdělávání bez hranic“, který je spolufinancován z prostředků ESF a rozpočtem ČR.

Cílem projektu je poskytování vzdělávání dospělým, formou krátkodobých vzdělávacích kurzů,  pomoci účastníkům nalézt uplatnění na trhu práce a to zejména těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní z důvodu nevhodné kvalifikace, jsou sociálně nebo zdravotně znevýhodnění.

Obsahová náplň kurzů:

Přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Kurzy jsou mimo jiné určeny pro absolventy škol, kteří určitou dobu pobývali mimo území České republiky, znají cizí jazyk, ale v mnoha případech po návratu obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Český jazyk pro cizince (začátečníci, mírně pokročilí)

Určeno pro cizince s povolením k dlouhodobému pobytu, azylanty, kteří vzhledem k jazykové barieře mají ztíženou pozici na trhu práce.

Výpočetní technika – kurzy počítačové gramotnosti (základní kurz)

Kurzy určené mimo jiné pro zdravotně a sociálně znevýhodněné občany (např. matky s malými dětmi, ženy po 50ti letech věku, které mění nebo hledají zaměstnání, ostatní nezaměstnaní).

Nabízených kurzů se zúčastňují posluchači z řad cílových skupin, pro které byl projekt určen.

Od února do července roku 2006 se kurzů zúčastnilo 47 posluchačů, 140 posluchačů absolvovalo kurzy od září 2006 do června 2007, další se zúčastňují v tomto období.

V prostorách školy, v moderně vybavených učebnách získávají a rozšiřují si účastníci své znalosti pod vedením zkušených lektorů – pedagogických pracovníků školy.  Po absolvování kurzů získávají osvědčení, která pro mnohé znamenají lepší uplatnění na trhu práce, nové pracovní příležitosti.

Kladné ohlasy a spokojenost posluchačů – absolventů kurzů, jsou poděkováním všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli.

 

V Českých Budějovicích 15. září 2007

 

                                                                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková
                                                                                                                                                     ředitelka školy,
                                                                                                                                              projektová manažerka

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní