Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

Obrovský úspěch žáků oboru Aplikovaná chemie

4 žáci třídy FT4 si na základě výsledků v krajském kole chemické olympiády kategorie E zajistili postup do Národního kola.

Čtyři roky práce na různých chemických setkáních a olympiádách všech kategorií se vyplatila. Žáci se tak zařadili mezi nejúspěšnější chemiky celé republiky a získali možnost se setkat s ostatními na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně. Národní kolo CHO kategorie E (SPŠ) a kategorie A (Gymnázia) se uskuteční 28. – 31.1.2019.

Co v letošním roce tomuto úspěchu předcházelo?

V měsíci září až listopad 2018 probíhala domácí a školní část CHO kat. E na kterou se přihlásilo celkem 6 žáků. Domácí část odevzdalo a test školního kola nakonec napsali pouze 4 žáci třídy FT4.

28.11.2018 proběhlo Krajské kolo chemické olympiády kategorie E (žáci 3. a 4. ročníků středních odborných škol).

Do krajského kola postoupilo celkem 7 žáků 3. a 4. ročníků jihočeských odborných škol s chemickým zaměřením: 5 žáků ze SŠO a VOŠ, Č. Budějovice, Husova 9 a 2 žákyně ze SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídl. 600/I.

Všechna tři medailová místa získala naše škola. Všichni zúčastnění žáci naší školy byli současně i úspěšnými řešiteli KK CHO kat.E.

Gratulujeme všem za opravdu náročnou práci na školním kole, k získání titulu úspěšný řešitel krajského kola a k postupu do prestižního Národního kola.

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní