Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Návštěva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s jedinečnou výstavou
1. světová válka – léta zkázy a bolesti

Dne 16. a 22. února 2018 se třídy 4 OPČ a 3 CR zúčastnily návštěvy unikátní výstavy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1. světová válka - léta zkázy a bolesti, která je realizována u příležitosti 100. výročí ukončení  1. velkého světového konfliktu.

Protože se jednalo u mnohých žáků o 1. návštěvu této výstavy, zvolili pedagogové možnost komentované prohlídky této expozice.  Žáci tak mohli lépe porozumět uspořádání výstavy. Mnohé exponáty, vystavené dobové předměty a fotografie i umělecká díla by jinak mohly uniknout jejich pozornosti.

Během téměř dvouhodinové prohlídky této výstavy jsme se všichni snažili pochopit, proč v Evropě vůbec muselo v roce 1914 k tak obrovskému konfliktu dojít, když vzkvétaly obchod, průmysl i umění. Nejen atentát v Sarajevu byl tou pravou a jedinou příčinou. Velmi intenzivně jsme se seznámili s 1. válečnými akcemi, se vznikem západní fronty, se zákopovou válkou, s tím, jak „díky“ válce docházelo k mnoha novým technickým objevům a vynálezům. Výstava velmi dobře mapuje i život v zázemí, i tam bylo žití neskutečně těžké a odehrávalo se v bídě a nedostatku. Vznik československých legií a revoluce v Rusku byly též důležitými kapitolami této výstavy. Konec celé expozice byl logicky směřován k ukončení 1. světové války a vzniku ČSR.

Ceníme si výkladu p. Mgr. Lukáše Faktora. Vysoce hodnotíme modernost a interaktivnost celé expozice. Mnohé exponáty jsme si mohli „osahat“, důležité jsou informační koutky s mnoha dobovými fotografiemi, dokumenty, jakož i možnost sestavit si během procházení výstavou svou vlastní lístkovou brožuru o 1. sv. válce. Někteří naši spolužáci se dokonce „proměnili“ ve vojíny a sestřičky.

Výstava nás hluboce zasáhla a vyvolala v nás mnoho otázek o tom, kam až je schopná lidská společnost zajít. Veškeré poznatky zúročíme v předmětech dějepis, základy společenských věd a český jazyk a literatura.

Určitě bychom návštěvu této výstavy doporučili naprosto každému člověku a děkujeme naší škole, že nám umožnila tuto expozici vidět na vlastní oči.

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní