Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Na desátém ročníku soutěže „Vítejte u nás“ okouzlily porotu i diváky tradice moravských regionů

 

Již 10 let pořádá organizační tým Střední školy obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 mezinárodní soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“. Svým rozměrem se tato akce řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. V předchozích letech se na pódiu v 17 soutěžních kategoriích vystřídalo 406 soutěžících s 203 prezentacemi.

V letošním ročníku představili žáci středních škol vzdělávající se v oborech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie publiku a odborné porotě prezentace na téma „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím". První soutěžní den jsme mohli nahlédnout do regionů, ze kterých pocházejí zajímavé tradice, obyčeje a řemesla. Ve druhém soutěžním dni jsme se vydali do míst, která inspirovala významné osobnosti v rámci soutěžní kategorie „Po stopách … aneb tato místa inspirovala významné osobnosti“.

První den seznámila dvoučlenná soutěžní družstva návštěvníky se svými domovskými regiony, z nichž pocházejí zajímavé tradice a obyčeje. Nahlédli jsme pod pokličku regionálních kuchyní, zapěli lidové písně, zatančili v krojích, prošli se po vinicích, zahráli ochotnické divadlo a prozkoumali lidovou architekturu. Porotu nejvíce okouzlil kraj plný lužních lesů, velkých rybníků, zlatých lánů obilí a krále Ječmínka – oblast Hané a místní folklór v podání soutěžní dvojice ze Střední odborné školy Šumperk., porotu však nejvíce přesvědčila preciznost vystoupení soutěžního družstva ze slovenské Nitry.

Mnozí ze soutěžících i druhý den volili k umocnění svých prezentací kroje nebo dobové kostýmy, nechávali ožívat dávné osobnosti. Na pódiu se objevila například Marie Terezie nebo Egon Schiele. Po stopách míst, která ovlivnila významné osobnosti se nejlépe vydala soutěžní dvojice ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické, Uherské Hradiště. Ve své originální prezentaci, která propojovala lidové písně s výtvarným uměním představily žákyně malíře Slovácka – Jožku Uprka. Působivé vystoupení žákyně této školy přesvědčilo porotu natolik, že získala ještě cenu za nejlepší individuální výkon v celé soutěži.

Soutěž se uskutečnila ve dnech 12. a 13. června na Malé scéně DK Metropol již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Jedním z cílů soutěže je podporovat regionální cestovní ruch. Nejen návštěvníci se mohli inspirovat k výletu, bohatý kulturní a cestovatelský program byl nachystán i pro soutěžící – prohlídka města, Budějovického Budvaru, interaktivní prohlídka Jihočeského divadla, procházka Českým Krumlovem spojená s návštěvou Otáčivého hlediště a prohlídka Jindřichova Hradce a Domu gobelínů. 

 „Soutěž „Vítejte u nás“ by se nemohla konat bez významného přispění sponzorů, nasazení pracovníků Střední školy obchodní a VOŠ a chuti žáků a jejich učitelů učit se a zkoušet nové věci. Závěrem 10. ročníku bychom tak rádi všem za jejich obětavost a podporu poděkovali a doufáme, že nám přízeň všech vydrží v příštím již připravovaném 11. soutěžním ročníku,“ sdělila v závěrečném proslovu ředitelka soutěže a Střední školy obchodní Mgr. Jarmila Benýšková.

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní