Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Maturitní zkoušky

informace pro žáky a rodiče - maturitní zkoušky - zkoušky a předměty

Maturitní zkoušky

Aktuální informace pro školní rok 2018-19

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4/2018-2019 ze dne 27. 9. 2018

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určila ředitelka školy témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019.

 

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2018

 

                                                                                     Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                               ředitelka školy

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2018-2019 ze dne 27. 9. 2018

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů určila ředitelka školy tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 a v letech následujících:

                                               

 

Obor vzdělání:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) -  denní a dálková forma

Povinné zkoušky:

 1. Ekonomika  - ústní zkouška
 2. Účetnictví – ústní zkouška
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie) – písemná zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Obchodní provoz
 2. Zbožíznalství

 

Obor vzdělání:
65-42-M/02 Cestovní ruch

Povinné zkoušky:

 1. Dějiny kultury – ústní zkouška
 2. Služby cestovního ruchu – ústní zkouška
 3. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Zeměpis cestovního ruchu (zahrnuje předměty zeměpis cestovního ruchu a seminář k zeměpisu cestovního ruchu)
 2. Ekonomika
 3. Účetnictví

 

Obor vzdělání:
66-41-L/01 Obchodník - denní a dálková forma

Povinné zkoušky:

 1. Ekonomika – ústní zkouška
 2. Účetnictví – ústní zkouška
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, zbožíznalství, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie a odborný výcvik)

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Obchodní provoz
 2. Zbožíznalství
 3. Management a marketing
  nebo
  Management a cestovní ruch
  nebo
  Management a logistika            

 

Obor vzdělání:
28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Povinné zkoušky:                           

 1. Chemie – ústní zkouška
 2. Farmaceutická a chemická technologie – ústní zkouška
 3. Analýza léčiv – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Biologie
 2. Matematika

 

Obor vzdělání:
64-41-L/51 Podnikání – denní a dálková forma

Povinné zkoušky:

 1. Ekonomika podniku – ústní zkouška
 2. Právo – ústní zkouška
 3. Písemná práce z účetnictví – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Marketing a management

 

Obor vzdělání:
69-41-L/01 Kosmetické služby

Povinné zkoušky:

 1. Kosmetika – ústní zkouška
 2. Zdravověda – ústní zkouška
 3. Odborný výcvik – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Chemie
 2. Druhý cizí jazyk ANJ/ NEJ

 

Obor vzdělání:
35-56-L/01 Fotograf

Povinné zkoušky:

 1. Fotografie – ústní zkouška
 2. Optika a přístroje – ústní zkouška
 3. Odborný výcvik – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:              

 1. Ekonomika
 2. Matematika

                                                         

                                                          

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2018

Mgr. Jarmila Benýšková v. r.
ředitelka školy

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní