Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

O předmětu

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou se následně snaží vést a jakožto její zaměstnanci i řešit různé problémové situace. Žáci řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Učebny a materiální vybavení

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Nejedná se jen o nejmoderněji vybavéné počítačové učebny, osazení učeben dataprojektory a interaktivními tabulemi, pro zkvalitnění výuky byly na škole zřízeny dvě učebny specializované na výuku předmětu Fiktivní firmy.

Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupinové práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový displej, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání.  V učebně fiktivní firmy zaměřené na obchod je navíc nainstalována elektronická pokladna, v učebně zaměřené spíše na firmy s předmětem podnikání spojeným s cestovním ruchem jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které jsou využívány například i v práci mzdové účtárny.

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky fiktivních firem

4. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) Hotel SviSport, s. r. o. (ubytovací služby pro sportovce – celoroční provoz)

    www.ffsvisport.wixsite.com/homepage

 

 

 

2) Hombre Fuerte, s. r. o. (prodej výživových doplňků)

www.hombre-fuerte-FF.webnode.cz

 

 

 


3. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) World Trip, s. r. o. (cestovní kancelář)

www.ffworldtrip.webnode.cz

 

 

 

2) Přešijeme.to, s. r. o. (úprava oděvů)

www.ffpresijeme-to.webnode.cz

 

 

 


3. ROČNÍKY OBORU OBCHODNÍK:

1) BWP České Budějovice, s. r. o. (ubytování a wellness)

https://zxltvx.zombeek.cz/index.html

 

 

 

2) Rainbow coffee, s. r. o. (provozování kavárny)

www.rainbowcoffee.webnode.cz

 

 

 


2. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) THE HAPPY APPLE, s. r. o. (zpracování a prodej ovocných výrobků – křížaly, smoothe,

     štrůdl, …)

2) Botel Proti proudu, s. r. o. (ubytování a provozování restaurace)


2. ROČNÍK OBORU OBCHODNÍK:

1)  Zábavné centrum Fantasie, s. r. o. (zábavné centrum – bowling, laser game, občerstvení,  

      hry pro děti)

5. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem zaplavily fiktivní bankovky

Firma Botel proti proudu ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné škola skončila na třetím místě, první místo získala internetová televize Hlásna Trúba ze Slovenska

 Pod záštitou Jihočeského kraje se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Pátý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal ve dnech 7. a 8. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 20 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 20 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Hlásna Trúba ze Střední odborné školy automobilní a podnikání, Senec. Firma představila veřejnosti koncept internetové televize. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze Střední odborné školy v Písku, ti si se svou firmou Butik Picasso zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma Botel Proti proudu z pořadatelské školy, která nabízela široké spektrum ubytovacích služeb na řece Vltavě, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ (výsledková listina) třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ (výsledková listina)  představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Jejich firma Turbo Trans CB se umístila na prvním místě. Následovala je firma Extraño Pastels z Bratislavy. Třetí skončila rovněž firma ze Slovenska, photo Art, žáků z Prešova, kteří na veletrhu vyráběli fotografie na počkání.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ (výsledková listina) zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Přešijeme to ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Firma Přešijeme to představila veřejnosti koncept úpravny starých oděvů, ze kterých vytvářela moderní stylové oblečení pro mladé.

Novinkou Veletrhu byla účast firmy Metropolitní univerzitní banka, která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale poskytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Studenti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh obchodování, největší tržbou se mohla pyšnit firma Turbo Trans CB.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na šestém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

4. ročník Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem provoněla káva, zvítězila firma Cafeteiras Coffee Roaster.

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nejlepší firemní katalog. V prezentačních dovednostech zvítězila firma Addorom.

 Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 17 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Cafeteiras Coffee Roaster ze Střední odborné školy obchodu a služeb z Prešova. Firma Cafeteiras Coffee Roaster představila veřejnosti koncept kavárny s vlastní pražírnou kávy. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z Obchodní akademie, obchodní školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských lázních, ti si se svou firmou PLACKAcom zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma HONEY BEE z bratislavské školy SOŠ obchodu a služeb Samuela Jurkoviča, která nabízela široké spektrum výrobků z medu, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Jejich firma Addorom se umístila na prvním místě. Následovala je firma QUALITY CATERING z táborské Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ. Velkým úspěchem pro žáky oboru Obchodník z pořadatelské školy Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, bylo třetí místo firmy BWP České Budějovice, neboť předmět fiktivní firma je pro ně novinkou.

V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy CK WorldTrip ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Firma CK WorldTrip představila veřejnosti koncept cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy do celého světa.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na pátém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

 

 

 

 

3. ročník Veletrhu fiktivních firem ovládly firmy ze Slovenska, Střední škola obchodní má nejlepší firemní katalog

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil třetí ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Třetí ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích dvou veletrhů. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Never – ending taste, s.r.o. ze Střední odborné školy obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy. Firma Never – ending taste představila veřejnosti koncept zdravých a výživných nápojů z čerstvě lisovaného ovoce a zeleniny. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z českých středních škol, jejichž fiktivní firmy byly zaměřené především na podnikání v oblasti potravinářství. Firma EXTRA uzeniny, s.r.o. z Gymnázia Otokaza Březiny a Střední odborné školy Telč obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ druhé místo. Třetí skončila firma Husů Meubles, s.r.o. z pořádající Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9.

V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe své fiktivní firmy představili  opět žáci ze slovenských středních škol. Umístili se na prvním a druhém místě.  Na třetím místě se umístila fiktivní firma podnikající opět v  oblasti potravinářství, Babiččina cukrárna, s.r.o. ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný dřevěný katalog firmy Husův Meubles, s.r.o. ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9. Firma Husův meubles představila veřejnosti koncept nábytku vyráběného z palet.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci seznámili s prezentacemi škol vystavujících firem nebo se mohli zúčastnit workshopu pořádaného firmou E.ON, jednoho z významných sponzorů Veletrhu. Workshop byl zaměřen na hledání pracovních příležitostí. Účastníci se dozvěděli praktické tipy ohledně psaní životopisu či přípravy na pracovní pohovor.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na čtvrtém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

2. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Srdečně Vás zveme k účasti na 2. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích, který se koná ve dnech 21. - 22. října u příležitosti výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavičti v pavilonu F4.

 

Program veletrhu

21. 10. 2015
7:00 – 10:30 Prezence zúčastněných firem, příprava stánku
10:30 – 11:30 Slavnostní zahájení veletrhu
11:30 - Soutěžní prezentace zúčastněných firem
12:00 – 17:00 První výstavní den pro veřejnost, prodejní akce

22. 10. 2015
09:00 – 15:00 Druhý výstavní den pro veřejnost
09:00 Soutěžní prezentace zúčastněných firem
15:00 – 15:30 Vyhlášení soutěžních výsledků
15:30 Zakončení veletrhu
do 17:00 Úklid stánků

 

 

Pozvánku k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Propozice k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Přihlášku k 2. ročníku si stáhněte ZDE

 

 

2. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Středoškoláci představili své podnikatelské záměry na druhém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích

 

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Druhý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. a 22. října,  navázal na úspěšný první ročník. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Více o 2: ročníku Veletrhu si přečtěte ZDE

 

1. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil první ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Veletrh proběhl ve dnech 1. a 2. října díky podpoře významných představitelů kraje i města České Budějovice s finanční pomoci řady sponzorů. Slavnostní zahájení se neslo nejen v rytmech taneční hudby, s přáním úspěšného obchodování vystoupil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola či člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Tomeš Vytiska. U zahájení nové tradice stál i Ing. Josef Friedrich, ředitel českobudějovického výstaviště, na jehož půdě se první ročník Veletrhu konal.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve dvou kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou porotou z řad učitelů, hostů a veřejnosti. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Více o Veletrhu si přečtěte ZDE

Pozvánku k Veletrhu si prohlédněte ZDE

Více fotografií si prohlédnětet ZDE

O předmětu Fiktivní firma si přečtěte více ZDE

 

 

Veletrh fiktivních firem v Praze

Každoročně se žáci třetích ročníků účastní Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, na němž si ověřují své odborné a jazykové znalosti a praktické dovednosti obchodováním „naživo“ s fiktivními firmami jiných škol, a to nejen tuzemskými, ale i zahraničními. V posledních dvou letech se žáci umístili na předních místech v různých disciplínách. 

V letošním roce se pořádal již 22. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Veletrh se každoročně pořádá v březnu v Praze na Výstavišti Holešovice. Ani letos jsme si účast na tomto veletrhu nemohli nechat ujít a žáci oboru Ekonomika a podnikání měli možnost prezentovat svoje fiktivní firmy před 119 dalšími přihlášenými tuzemskými i zahraničními účastníky. Ve velké konkurenci se celkově umístili v 1. polovině a v soutěžní kategorii o nejlepší katalog na 6. a 8. místě. Pro více informací pokračujte na článek.

V letošním roce se pořádal již 20. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Veletrh se každoročně koná v březnu v Praze na Výstavišti Holešovice. Ani letos jsme si účast na tomto veletrhu nemohli nechat ujít, žáci oboru Ekonomika a podnikání měli tak možnost prezentovat svoje fiktivní firmy před 138 dalšími tuzemskými i zahraničními účastníky. Naučili se obchodovat, vyjednávat, komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat jako tým. Ve velké konkurenci se umístili v 1. polovině.

 

 

Přijďte a zapojte se do pracovního ruchu jedné z našich fiktivních firem

 

 

Napsali o nás

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní