Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Exkurze na Kleť

30. 1. 2018 se žáci tříd FT1, KOS1, FT3 zúčastnili exkurze na Kleť.

Po výšlapu na vrchol byli odměněni krásným výhledem do okolí z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách. I přes příznivé počasí ale alpské vrcholky nebyly vidět.

 Na Kleti navštívili i hvězdárnu, která je pobočkou Hvězdárny a planetária České Budějovice.

V průběhu prohlídky se žáci seznámili s výzkumným programem Observatoře Kleť včetně jeho výsledků (objevy planetek a komet, pozorování blízkozemních asteroidů), prohlédli si stálou výstavu astronomických fotografií pořízených na Observatoři Kleť (komety, planetky, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie aj.), a díky jasnému počasí zhlédli projekci slunečních skvrn a uviděli největší čočkový dalekohled v ČR.

Cestou z vrcholu do Holubova žáci procházeli přírodní rezervací Kleť, kde jsou chráněny přirozené bučiny s jedlí bělokorou. Tato rezervace si zachovala původní bukový les-prales a  nacházejí se zde i geologické zajímavosti.

Výšlap na Kleť si žáci užili i s ledovou skluzavkou, která je provázela cestou na vrchol i z něj.

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní